Boekgegevens
Titel: Vraagstukken bij het onderwijs in het rekenen in de lagere school
Deel: Tweede stukje getallen van 1-100
Auteur: Bruin, D. de
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2344
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205711
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken bij het onderwijs in het rekenen in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
20. Een jongen verloor 9 knikkers en toen had hij er nog 14.
Hoeveel had hij er vóór het spel?
21. Herman heeft 3 stuiver. Hij wil graag 2 dubbeltjes en
4 cent hebben. Hoeveel cent moet hij dan nog sparen?
22. Eene vrouw koopt 17 witte en 7 roode kooien. Hoeveel
kooien koopt zij te zamen?
23. Een boer had 9 schapen. Hij kocht er eerst 6 en toen
nog 8 bij. Hoeveel schapen had hij toen?
24. Dirk had 8 knikkers. Hij won er 9 bij. Later won hij
er weer 9. Hoeveel had hij er toen?
25. Piet is 6 jaar oud. Kees is 8 jaar ouder dan Piet. Jan
is 7 jaar ouder dan Kees. Hoe oud is Jan?
26. In een tuin staan 7 appelboomen, 6 pereboomen, 5 kerse-
boomen en 8 pruimeboomen. Hoeveel vruchtboomen zijn dat te
zamen ?
27. Hoeveel oogen zijn er op een dobbelsteen?
28. Klaas heeft 17 cent. Hoeve'el cent moet hij er nog bij
hebben, om juist een kwartje te bezitten?
29. Miena is 16 jaar oud. Over hoeveel jaar zal zij 23 jaar
oud zijn?
30. Jan heeft 18 M. touw, maar hij heeft 27 M. noodig.
Hoeveel M. moet hij er dan nog bij hebben?
1. Maria mocht 21 dagen op reis gaan naar oom en tante. Hoe-
veel dagen mocht zij nog uitblijven, toen er 2 weken voorbij waren?
2. In een ledig vaatje moet men 28 L. olie doen, om het
te vullen. Men doet er eerst 19 L. in. Hoeveel L. moet men
daar nog bij doen, om het vaatje gevuld te kiijgen?
3. Dirk had 24 cent in zijn spaarpot. Hij nam er zooveel
uit, dat er nog 2 dubbeltjes in waren. Hoeveel nam Dirk er uit?
4. Fredei'ik had 27 knikkers. Hij verloor er eerst 7 en
daarna 2. Hoeveel had hij er toen nog?