Boekgegevens
Titel: Vraagstukken bij het onderwijs in het rekenen in de lagere school
Deel: Tweede stukje getallen van 1-100
Auteur: Bruin, D. de
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2344
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205711
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vraagstukken bij het onderwijs in het rekenen in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
3. Eene vrouw heeft 27 eieren. Zij verkoopt er 7 van. Hoe-
veel heeft zij er nu nog ?
4. Willem wint van Piet 10 en van Jan ook 10 knikkers.
Hij had er eerst 9. Hoeveel heeft hij er nu?
5. Diena heeft 2 dubbeltjes. Hoeveel cent moet zij er bij
hebben, om juist een kwartje rijk te zijn?
6. Een boer had 22 koeien. Hij kocht er nog 4 bij. Hoe-
veel koeien had hij toen?
7. Hoeveel cent is een kwartje en 4 centen samen?
8. Frederik wil graag 3 dubbeltjes rijk zijn. Hij heeft 24 cent.
Hoeveel moet hij er dan nog bij hebben?
9. In eene ton kunnen 30 emmei's water. Er zijn 22 emmers
vol in. Hoeveel kunnen er nu nog in?
10. Van een eind touw, dat 27 meter lang is, wordt 4 M.
afgesneden. Hoe lang is het overblijvende?
11. Koosje kreeg van hare moeder 28 cent, om eene bood-
schap te doen, maar onderweg verloor zij 5 centen. Hoeveel
cent had Koosje toen nog?
12. Dirk is 7 jaar jonger dan zijn broeder. Zijn broeder is
29 jaar oud. Hoe oud is Dirk?
13. Dora kocht voor een stuiver koekjes. Zij betaalde een
kwartje. Hoeveel cent kreeg zij terug?
14. Een melkboer had 30 liter melk in zijne beide emmers.
Gerrits moeder kocht 4 L. van hem. Hoeveel L. melk had de
melkboer toen nog?
15. Jan had 30 knikkers. Hij speelde en verloor er 7. Hoe-
veel knikkers had hij toen nog?
16. Johan had 3 dubbeltjes. Hij kocht voor een stuiver appels
en voor 3 cent peren. Hoe rijk was hij toen nog?
17. Herman had 16 hoenders. Hij kocht er nog 9 bij. Hoe-
veel hoenders had Herman toen?
18. Piet is 18 jaar oud. Zijn broer Dirk is 8 jaar ouder.
Hoe oud is Dirk?
19. Hoeveel centen is evenveel als 3 stuivers en 7 centen?