Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
of moerasveeu bedekt, het laatste langs de nviertjes en meien
liggend , behalve in Westerwolde.
Het hoogste gedeelte, de kern als het ware van dit gebied,
wordt gevormd door een uitgestrekt p 1 a t e a u , op 10 a 20 JI.
boven het gemiddeld oppervlak der zee gelegen. Het beslaat het
grootste gedeelte van Drente, nl. de geheele provincie behalve
het meest westelijke en het noordelijke deel (zie de lijn van 10
JI. op DE HOOGTEKAA-JT, ULD 2), CU gaat oostwaarts voort tot bij
de Eems.
Dit plateau daalt van Drente's Z. O. hoek 20 A. P.) lang-
zaam naar het N. en W.; van zijne randen helt het terrein in 't al-
gemeen langzaam tot de grenzen van het diluvium, dus tot de
gem. hoogte der zee of 1 JI. daarboven. Een heavelrij, de Honds-
rug , echter weinig boven het terrein verheven, loopt dicht langs
den X. O. rand van het Drentsch plateau; op het noordelijk uit-
einde is de stad Groningen gebouwd; zij verdwijnt daar onder de
klei en is daaronder nog tot AVinsum te volgen.
Het hoogste punt ligt t. O. van Emmen (-[- 27 A. P.) Aan
den Z. W. rand van dit diluvium, liggen nog eenige afgezonderde
hoogten: de B i s s c h o p s b e r g bij Havelte (-|- 20 A. P.j en
de hoogten om Steenwijkerwold (+ 15 A. P.); de Bosch berg
bij Appelsga is -j- 20 A. P.
Uit de beschreven hoogteligging is af te leiden hoe de riwier-
tjes ongeveer loopen die het water in dit gebied afvoeren; naar
het X. en naar het Z. W.
Xaar het X. gaan: De Westerwoldsche A, ontstaaude
uit de M u s s e 1 A en de R u i t e n A , beide in Z.0. Drente be-
ginnend en boven Wedde samenvloeiend (zie voorts bl. 78); de
H u u z e , in Drente ook O o s t e r m o e r s c h e Vaart en
Drent sche Diep geheeten, ontstaat ook uit de samenvloei-
ing van 2 stroompjes; zij valt in het Zuidlaardermeer, verlaat
<Ut aan de X^ zijde onder den naam van Hunze en vloeit dan naar
Groningen (bl. 78); de A of D r e n t s c h e A , in Groningen ook
II 0 0 r n s c h e Diep geheeten , ook uit 2 riviertjes ontstaande
(zie bl. 78); het E e 1 d e r d i e p en het Peizerdiep, zich op
de Gi'on. grens tot K o n i n g s d i e p vereenigend , dat weldra in
het Hoendiep uitloopt; de oude benedenloop is nu vervangen door
het A d u a r d e r d i e p , in het Ptcitdiep uitkomend. Te Koe-
■yorden komen samen : het S c h o o u e b e k e r Diep (op de