Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
8:5
(1 r ij f t i 11 e n) genoemd wordt. De kraggen begroeien, zelfs met
struikgewas ; zij worden gemaaid en dikwijls zelfs beweid.
Gebruik des bodems en middelen van bestaan. Be-
halve eenige rivierklei en zand om Zwolle en het zand bij Vollen-
liove is dit geheele gebied natuurlijk graslund] want, daar de
zeeklei aan overstrooming is blootgesteld , kan ook zij niet als
bouwland gebezigd worden. Het grootste gedeelte is het hooi-
land bij uitnemendheid. K a m p e r e i I a nd s e h hooi is bekend
en wordt veel verzonden , ook M a s t e u b r o e k s c h , maar dit
is vau minder kwaliteit; want Polder ^lastenbroek wordt sterk
beweid en in 't lage, schrale land groeien veel biezen of r u s-
s c h e n. Deze laatste , ook van elders aangevoerd , Avorden hier
veel verwerkt tot stoelzittingen , matten , enz.
Het Kwartier van Vollenhove eu de omstreken van l\[epi)el
leggen zich bijna uitsluitend toe op bereiding van boter (geen
kaas). De vee n d e r ij om Giethoorn , het vogelen en v i s-
schen noemden wij reeds. Eendenkooien (mder Stap-
horst , Giethoorn , Wauneperveen en Zwollekerspel.
Oi'ze landen liggen gaustig voor door- en uitvoer , daar zij gesne-
den worden door de groote wegen die het Z. en W. met het X.
des lands verbinden; bovendien hebben zij twee breede riviermon-
den voor het verkeer over de Zuiderzee.
Meppel en Zwolle hebben een druk scheepvaart verkeer over de
Zuiderzee^ voornamelijk met AmMerdam ^ langs het Zwartewater en
(met de groote booten) langs den IJsel , waarin men kan komen
door de Willemsvaart, een door sluizen afgesloten kanaal
tusschen Zwolle en het Katerveer.
Zwolle (2i'0;)D), hoofdplaats van Overijsel, ligt wel op den
rand van het zand , maar is toch de groote marktplaats van de
producten dezer steden cn heeft tevens daardoor en als middel-
punt van spoor- en waterwegen een levendigen binuonlandscheii
handel : grootste paardenmarkt en na Piotterdam de grootste run-
dermarkt vau Nederland, markt van varkens, boter {l^u niiliioen
KG. 'sjaars), enz. Groote werkplaatsen der Staatsspoorwegen.
Kampen (19000), oude stad, door een vaste brug over den
IJsel met den rechter oever en dus met het eindstation van den
Centraal-Spoorweg verbonden. Kampen had eenmaal een bloeienden
overzeeschen handel , nu binnenlandschen handel eu scheepvaart ,
G