Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
lioofdplaats van liet Oldambt, met industrie van rijtuigen, kloiikeii
-en brandspuiten, F i n s t e r w o 1 d e met looiei ij en smederij ,
.1} e e r t a met groote boerderijen en rijtuigfabrieken. Al deze plaatsen
.(behalve Beerta) liggen niet op de klei doch er aan , op den rand
^van het zand , waarop zij zich terugtrokken toen de Dollart zoo
•diep landwaarts indrong (zie de dollart, bld 15). Winschoten
•{7500) aan het Winschoterdiep is het middelpuiit dezer streken,
met veel scheepvaart, nijverheid van pannen, steenen, kalk ,
•briquetten ; zuivelfabriek. N i e u w-B e e r t a evenals B e 11 i n g-
Avolde met zeer groote rijke boerenwoningen. Nieuweschans
met veel scheepvaait eu stroopapierfalrikatie, vroeger een vesting.
Het laagveen en de zeeklei zan de Zuiderzeekust
^n Overijsel, Drente en Gelderland.
Wij zagen dat het laagveen in Overijsel, enz. eene voortzetting
is van dat in Friesland; het strekt zich in het zuiden uit tot
Klburg, in 't oosten tot Zwolle , Meppel, Ilavelte en Steenwijk.
Langs de Zuiderzee is het met zeeklei bedekt of er door vervangen.
Tusschen IJsel en Zwartewater ligt er ook rivierklei op (zie
overlisel , bld 14).
Volletihove ligt op een diluviaal eiland, beslaande uit zand-,
leem- en grint grond, éenige lage heuvels vormend. De meest
in zee vooruitstekende punt, eene soort van kaap, heet de Voorst.
Deze landen worden doorsneden door: de Linde, gedeeltelijk
op de grens van Friesland en Overijsel, grootendeels door sluizen
in twee panden verdeeld en door een daarvan op de Zuiderzee
loozend : het S t e e n w ij k e r d i e p, door een sluis bij Steenwijk
gesclieiden van het riviertje de Steenwijker A ; het M e p p e 1 e r-
diep, dat bij Meppel het water ontvangt van vele daar samen-
komende riviertjes en kanalen en bij Zwartsluis door eene sluis
op het Zwartewater loozend; het Zwartewater, van Zwolle
noordwaarts gaande en tusschen 2 lange hoofden als Zwolsche
Diep tot in de Zuiderzee geleid. Het is eigenlijk het breede
benedengedeelte van de N i e u w e Wetering, die boven
Xwolle nog vele andere weteringen van Z. W. Overijsel opneemt.
Daar het Zwartewater geheel o])en is, wordt het zeewater bij
westelijke stormen er in opgejaagd, waarvan de stad Zwolle veel
last ondervindt. Het Zwartewater ontvangt (usschen Zwolle en
Hasselt de rivier de Vecht, welke uit Duitschland komt en
IJeekm.vx , yederlaud III G