Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
i^s^'arlar.Liscli Schoolmuseuni
i: iiisüiisrccM 151 liü as Priiisonstraa
ALISTZRDAM.
HOOFDSTUK 1.
Algemeen overzicht van de gesteldheid des
bodems. Verdeeling in twee groote deelen.
Nederland, hetwelk eene oppervlakte lieeft van ongeveer 60Q □
<i30<>TaplHSclie Mijlen of n;2[mm 11.A. (1880) en gelegen is
tussclien 5ü''45', en r>:r34' N.H. en 3 2a'24" en 7n4'24" O. L.
(t. O. van GreenwicU), behoort, op een klein gedeelte na in
liet zniden van Liinbnrg, tot het westelijk niteinde van de
groote liUSsisch-Xoord-Duitsche laagvlakte en vormt tevens he.
noordwestelijk deel van de zoogenaamde Neder-liijnsehe laagvlakte,
welke laatste een aanvang neemt aan het Dnitsch ]Middenge-
bergte, dat van r>ingen tot Bonn door den Rijnstroom doorboord
wordt.
'i'och bestaat Nederland nit fwee in vele opzichten van elkaar te
X)ndei'8clitiden gedeeüeii, elk onyeveer de Jielft des lunds Oeshtande :
Heft westelijk en noordelijk deel des lands, in *t
algemeen zeer loug gelegen en nagenoeg uitsluitend bestaande
nlt grondsoorten die men allnviale gronden of alluvinni
noemt;
2*^. Het oostelijk en zuidelijk deel des lands , hooger
gelegen en bijna geheel gevormd door gronden , welke mi ii
met den naam van dilnviale gronden of d i 1 u v i u ni be-
stempelt.
De grens tusschen deze twee groote deelen is, zeer in V riute
eene lijn gaande van de Belgische grens bij Santvlie^
liKKKM.VN, Kederlnml IIL 1