Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
7(5
de fraaie, ruime hoofdstad der Provincie, met het Paleis en „den
Prinsentuin" der o:ide Friesche stadhouders. De plaats heeft groote
markten en veel scheepvaart, kalkbranderijen, steen- en pannen-
fabrieken, goud- en zilversmederijen (Friesche kappen). Dokkum
met vlas- en wolha idel eu cichoreifabrieken. Iv o 11 u m , (gedeel-
telijk op zaud), F er werd en S t i e n^ zijn groote landbouw-
dorpen in de bouwstreek. T. Z. van Leeuwarden: Grouw, groot
dorp met veel scheepvaart, sche3psbouw, handel en industrie van
schaatsen en uurwerken.
In het Bilt: de groote laudbouwdorpen St. J a c o b i-Par oc h i e,
S t. A n n a - P a r O c h i e eu L i e v e-V r ouwe n p a r o c h i e.
In Wesfergoo: Berlikum, Menaldum (Fr. Menaam) en
D r 0 n r ij p , groote dorpen met veel warmoezerij ; F r a n e k e r
(Fr. Fraentijer), stad met graanhandel, olieslagerij , steen- en
pannenfabrieken; merkwaardig planetarium van Eijsinga.
Aan zee: Harlingen (Fr. II a r n s), hoofdzakelijk zeeplaats
(bl. 22); van hier gaat een stoomtram over Bolsward, Sneek ,
Joure en Ileerenveen naar Drachten. Makkum (kalkbranderijen,
steenbakkerijen en schsepsbouw); W o r k u m met goede haven ;
van hier gaan nu en dan zeescheepjes met Friesche paling naar
Londen; 11 indeloop en, klein stadje met visscherij en scheeps-
bouw , bekend om eigenaardige gewoonten, kleederdracht, enz.;
M 0 1 k w e r u m (Friesche doolhof;; Stavoren (Fr. S'j ieru'n) ,
vroeger bloeiende koopstad, nu onbeduidend (GOO inwoners I) ^
stoombootveer op Enkhuizen. B o 1 s w a r d met veel handel in vee^
boter en kaas; schoon stadhuis; Ileeg, groot dorp, bekend om
zijne palingvisscherij op het Ileegermeer ^ enz.; scheepsbouw;
IJ 1 s t (Fr. Ürilst)j stadje met scheepsbouw, maakt veel schaatsen;
Sneek (11500) ^Fr. Snits), middelpunt der weidestreek, en dus
van den boter- en kaashandel . drukke markten eu scheepvaart ^
grutterij, olieslagerij, zeilwedstrijden op het Sneekermeer. Wond-
send, aan de vaart van Sneek naar de Lemmer , bloeiend door
scheepvaart, scheepsbouw en aanverwante bedrijven
In /cvenwoldeii. Aan de Boorn: Oldeboorn en Akkrum^
groote doriieu met veel scheepvaart en scheepsbouw. J o u r e ^
fraaie plaats op het zand, met bosch en boomkweekerijen, handel
industrie van uurwerken (Friesche staartklokken), enz. Heeren»
veen, groot vlek, opgekomen ten tijde van Karei V door de
onta'inning der lage venen alhier, toen ten behoeve van den turf-