Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
iu Noorcl-]3rabant, binnen één dijkring gelegen met de Landen van
Ileusden en Altena en vormde de Groote of Z u i d-H o 11 a n d-
sche Waard, die in 1421 door den St. Elizabethsvloed te
gronde ging (zie zuid itor.las« ix 1421, bld 5U Daar de bodem
grootendeels uit losse veengronden bestond, werden deze door het
water nagenoeg geheel weggeslagen en een groote plas , de Bks-
bos :h , werd gevormd. De stad Dordrecht lag in de eerste helft
der 16e eeuw nog als ecu eilandje in't water. Maar langzamerhand
ontstonden hier aanwassen van zeeklei en een deel hiervan werd bij
gedeelten bedijkt, dat nu den naam draagt van het Eiland van
Dordrecht.
De Dordsche Kil werd in het begin der 17e eeuw groo-
tendeels gegraven.
Dordrecht (33000), weleer de eerste stad in rang onder de
steden van Holland, was door hare gunstige ligging rijk en mach-
tig geworden. Ook nu nog heeft zij daardoor handel en scheep-
vaart: er komen 'sjaars ruim 200 geladen zeeschepen binnen, meest
met hout uit de Oostzee en zout uit Engeland. De handel is deels
transitohandel door overlading uit en in Kijnscliepen. Van den
Kiju wordt ook veel hout aangevoerd (Schwarzwald en Moesel).
Van daar houthandel en veel houtzaagmolens. Groot verkeer met
Rotterdam; er komen liier 400 schepen per dag voorbij.
De Biesbosch bestaat uit eene groote menigte eilandjes , in
de tweede helft der vorige en in deze eeuw opgekomen en door
een doolhof van killen en gaten gescheiden ; zij zijn meerendeels
met hooge kaden omringd doch niet bedijkt. Een deel dezer gron-
den kan dus bij zeer hooge vloeden onder water komen. Door de
Nieuwe Merwede is de Biesbosch thans in drie deelen gescheiden
(zie zuiD-uoLLAND, ]iLD 9). Het N. deel tusschen de Merwede en
de Nieuwe Merwede is grootendeels weiland, het deel tusschen
het Eiland van Dordrecht en de Nieuwe Merwede bestaat groo-
tendeels uit grienden eu het gedeelte t. Z. O. van de Nieuwe
Merwede , ook wel B e r g s c h e Veld geheeten , is deels zeer
vruchtbaar bouwland, deels wei-, deels griendland.
De zeeklei van Noord-Brabant. Deze strekt zich in het
Oosten uit tot tusschen de ver vaneen gelegen dijken ter weers-
zijden van het Oude aasje. In oude tijden liep nl. de Maas
vau lledikhuizen af, t. Z. van Ileusden om, westwaarts ongeveer
langs het bed van het tegenwoordige „Oude Maasje", ging van