Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
7
Floris III. Op Voorne : B r i e 11 e en H e 11 e v o e t s 1 n i s , zee-
plaatsen (bl. 20) en Zwarte w a a l met visseherij op de Noord-
zee. Bij Rokkanje liet bekende watertje de Waal, waarin voor-
werpen versteenen, d. i. met eene laag koolzure kalk bedekt
worden.
Rozenburg is in den vroeger zeer breeden Maasmond eerst
laat opgekomen; de oudste deelen werden eerst op het laatst der
Kïe eeuw bedijkt. Bij de:i aanleg van den Nienwen Waterweg
werd het Schenr afgedamd , zoodat Rozenburg aan den afgesneden
Hoek van HoHand wenl verbonden.
IJselmonde vormt thans éjn geheel met de Z w ij n d r e e li t-
sche Waard, bat Z. O. deel, dat er vroeger door een rivierarm
(de Waal) van gescheiden was.
Vooral op dit eiland wordt veel vhas verbouwd.
Plaatsen zijn: Per nis nnt visseherij op de Noordzee (garna-
len) ; Charlois, grenzend aan Rotterdam, met haven, handel
en scheepra,art; vlasfabriek, scheepswerven in de buurt Katen-
d r e c li t; R i d d e r k e r k , voornaam dorp met scheepswerven ,
vooral in de buurten lï o 1 n e s en Slikkerveer. Z w ij n-
drecht, tegenover Dordrecht is een levendige plaats met scheeps-
werven , zontkeeten, eenige fabrieken en veel warmoezerij.
Beierfandi ook dikwijls naar het N. O. deelde Hoeksche
Waard geheeten. Het oostelijk gedeelte, vóór 1421 binnen de
dijken van de (ïroote Waard gelegen (zie zuid hollanm) ix 1421,
BLD 5) verdronk met deze door den St. Elizabetsvloed ; doch werd
weldra bij gedeelten herdijkt. Het westelijk en grootste deel is
zeer jong, nl. bijna geheel na het midtlen der IGe eeuw aange-
wonnen. — Beierland is door een vaste brug. bij Barendrecht met
IJselmonde en dus met Rotterdam , enz. verbonden.
Men vindt er o. a. de aanzienlijke landbouwdorpen: Oud-Beier-
land, stadsgewijze gebouwd, N i e u w-B c i e r 1 a n d, N u m a ns-
d O r p (of de B u i t e n s 1 u i s), 8 t r ij e n en 's Gravendeel
met veel vlasserij en Puttershoek met veel handel in riet
en biezen,
Tien Gemeten is een eilandje aan het Haringvliet, eersc in
deze eeuw bij geleelte.i bedijkt.
Vroeger was de landstreek, die nu ingenomen wordt door het O.
deel van het eiland Beierland, het Eiland van Dordrecht, het Holl.
Diep, den Biesbosch , Zevenlcrgen en een gedeelte der Langstraat