Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
6G
Polder Schouwen, de oude kern , is het laagste deel van ge-
lieel Zeeland; vooral in 't raidden (in de lage „moeren") vindt
men veel weiland.
De gemeenschap met dit eiland geschiedt hoofdzakelijk door de
boot van Rotterdam op Zierikzee en de „spoorboot" van hier op-
Middelburg.
Zierikzee (7000), ten deele vervallen stad, m^J; een open
liaven aan de Schelde, had vroeger veel industrie (vooral van
zout), doch leeft nu van markten en eenigen liandel in de land-
bouwproducten van het eiland. Brouwershaven, stadje
deels landbouw- deels zeeplaats (bl. 21). Aan de duinen: Haam-
stede. Op Duiveland : Bruinisse, groot dorp met veel vis-
scherij van mosselen, oesterteelt en oesterbeurs
Tolen. Dit zeer vruchtbare eiland levert vooral veel vlas. Het
stadje Tolen aan de Eendragt is door een poiitveer en stoom-
tram met Bei'gen op Zoom verbonden; het leeft van visscherij
(bl. 63) en landbouw. Groote landbouwdorpen zijn voorts St. A nna-
1 a n d aati de noordkust, S c h e r p e n i s s e midden in het eiland
en 8t. M a a r t e n s d ij k , middelpunt van den vlasbouw^ vroeger
een stadje.
St. Filipsland is een eiland , waarvan het oudste deel eerst,
omstreeks het midden der 17e ef>uw be lijkt werd en een groot
gedeelte eerst in deze eeuw; het ligt dus hoog. Het is door een
langen dam over de slikken en over de smalle geul van het Slaak
met den Brabantschen oever verbonden.
G^^erca csi OwarfSa'ikee , vroeger twee eilanden: Goeree
met zeer oude kern en O v e r f 1 a k k e e , dat eerst in en na de
153 eeuw is ontstaan; zij werden in 1750 door een dam aaneen-
gehecht, waartegen nieuwe bedijkingen kwamen, (zie De vormixg
van ken Zl'ieuwsch elland , bld 1 t).
Goeree, oud stadje met landbouw en visscherij ; Stellen-
dam met visscherij; voorts de aanzienlijke dorpen Sommelsdijk
en i d d e l h a r n i s dicht bijeengelegen , het laatste met veel
visscherij op de Noordzee (kabeljauw en schelviseh); D i r s 1 a n d^
Oude T O n g e en O o 11 g e n s p 1 a a t.
Voorne en Putten. Het oostelijk deel , vroeger door den
open stroom de Beruisse van Voorne gescheiden (zie zuin-noLLANO
7X 11:21 , itLD 5j, is een deel van het oude land van Putten, dat
tot hoofdplaats Geervliet had, met den bekenden tol van Graaf