Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
tig stadhuis, dagteekeueud uit den bloeitijd onder Karei den Stouten,
€n merkwaardig is de Abdij , eene verzameling van gebouwen
eenmaal tot de machtige abdij van Middelburg behoorend. — De
handel beteekent -neinig meer; de plaats leeft van eenige industrie
{kunstboter, elektrische toestellen , brandkasten , enz.), als zetel
van provinciaal bestuur, enz. en nog een aantal aanzienlijke familiën.
Vlissingen, zeeplaats (zie bl. 21). Vere, welks reede in
het begin der 16e eeuw soms nog honderden zeeschepen bevatte ,
nu een landbouwplaatsje van 900 inwoners, is het meest treilend
beeld van vervallen grootheid; van die grootheid getuigt nog het
fraai stadhuis. A r n e m u i d e n , eenmaal bloeiende koopstad, van
welks reede Karei V met eene vloot van 150 schepen naar En-
geland vertrok, is nu een weinig beteekenend visschersplaatsje.
Van de vele buitens, die de voorvaderen op Walcheren hadden,
2ijn er niet veel als zoodanig meer over. Wij vinden er o. a. nog
langs den N. W. rand tegen de duinstreek, in de zoogenaamde
Manteling, met haar fraai geboomte. Deze eindigt bij de badplaats
Domburg (bl. 21), weleer eene stad, evenals Westk:;-
pelle, dat nu grootendeels leeft van de werken aan den zeedijk.
Zuid-Beveland. Goes (7000), marktplaats van een groot
deel van het eiland, vooral van granen en ooft, met een haven
naar de Ooster-Schelde. In den nabijgelegen grooten Wilhelmina-
polder, in het begin dezer eeuw bedijkt, ligt de grootste boerderij
van Nederland. In de buurt veel ooftbouw, vooral van kersen, te
K 1 0 e t i n g e , K a p e 11 e en W e m e 1 d i n g e , het laatste ook
met oesterteelt. lerseke, de hoofdplaats dezer teelt, heeft eene
oesterbeurs; de oesters worden meerendeels verzonden van het
station van K r u i n i n g e n , groot dorp.
Noord-Bcveland, door de Zandkreek van Zuid-Eeveland
gescheiden , is eerst sedert het laatst der 16e eeuw bij gedeelten
herdijkt, nadat het sedert 1532, toen het met tal van dorpen ,
enz. te gronde ging , bijna 70 jaar „gedreven" had.
Het voornaamste dorp is K o 1 ij n s p 1 a a t; voorts K o r t g e n e
aan de zuidkust, beide landbouwplaatser;
Schouwen en Duiveland. Vroeger twee eilanden, die door
een breeden zeearm , de Gouwe (slag tusschen de Holl -Fransche
en Vlaamsche vloten tot ontzet van Zierikzee in 1304), gescheiden
waren, doch nu door vele bedijkingen aaneengehecht zijn. (zie
i^eeland in 1300 cu ZuiD iioll. in 1421, bld 5).
Heerman, Nederland UI. 5