Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
! ■ .....■■■ói'n.üsmnii
{.^mstjurdam.
voouwomnr—■—
iVijrifi ^Aardrijkskunde van Xederland, ten dienste van
Middelbaar en Gymnasiaal onderwijs^ enz'' is gebleken te
uitgebreid te zijn met het oog op den tijd welke voor de behan-
deling van Nederland aan die inrichtingen beschikbaar is.
Terwijl het dus heter ah een beknopt Handboek voor a. s.
onderivijzers, enz. dienst zal kunnen doen , heb ik voor het
oorspronkelijke doel een nieuw leerboekje samengesteld^ dat slechts
ruim de helft bevat van het eerste. Zijne grootte zal nu wel
geen bezwaar meer opleveren*
Deze nieuwe „Aardnjkskiiiide van Nederland, voor 11. B. S.,
Gymnasia, enz. (3e Leerboekje'') zal dunkt mij b. v. in de
3e en lioogere klassen dier inrichtingen op hare plaats zijn ^
vooral als de leerlingen reeds mijn Ie Leerboekje {voor de
Lagere School) en 2e Leerboekje (b v. voor de Ie klasse der
II B. S) gebruikt ]tebben ^ tvaarvan dit 'èe slechts eene uit-
breiding is.
Ook hij dit iverkje dient gebruikt te worden mijn ^School-
atlas van Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen in 24
kaarten''^ nHtarnaar telkens in den tekst verwezen wordt.
A. A. B REK MAN.