Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
wordt op vele plaatsen met schuiten naar liet land gebracht. Aan
den stoomtram van Amsterdam naar Edam liggen 15 r o e k (in
Waterland), spreekwoordelijk bekend om zijne zindelijkheid, en
M O n n i k 0 n d a m , stad aan de Zuiderzee met visscherij en han ■
del in haring, ansjovis, kaas en vee.
De Zaanstreek, gelegen ter weerszijden van het breede
boezemwater de Zaan , is bekend om hare nijverheid, vooral hout
en olie betreffende; van daar een di'uk verkeer met Noord-Europa.
Men vindt er honderden houtzaag , olie-, meel-, pel- , verf- en
andere molens. Zeer druk verkeer met Amsterdam. De scheeps-
bouw , eenmaal zoo bloeiend , is nu onbeteekenend. ^Men vindt hier
nog veel houten huizen.
Zaandam (1()000), aan den dam waarin de sluizen liggen,
die de liinnen-Zaan met de Buiten-Zaan, dus met het Noordzee-
Kanaal verbinden ; huisje van Czaar l'eter. Koog, Z a a n d ij k ,
o r m e r v e e r , groot dorp mat papierfabrieken, alle aan de Zaan.
T. W. daarvan Krommenie, aanzienlijk dorp met veel in-
dustrie van zeildoek.
Aan en tusschen de meren: E d a m met een haven naar de
de Zuiderzee met scheepswerven en groote kaasmarkten. In de
nabijheid V o 1 e n d a m , eene visschersplaats (227 sch.). P u r-
m erend, opgekomen met de Beemster; van deze en van de
Purmer, enz. is het nog de belangrijke marktplaats; grootste
schapenmarkt des lands. In de Beemster zijn geen belangrijke
plaatsen ontstaan ; deze meer is bekend om zijn verbazend zwaar
vee; ook warmoezerij (teelt van augurken). Aan de westzijde d e
K ij p , groot dorp.
Op de grens van Kennemerland en Westfriesland , op het N.
uiteinde van een boschrijken zandrug ligt Alkmaar (16000)
vooral belangrijk als marktplaats van producten uit den omtrek.
Hoofdmarkt van kaas van 't Noorderkwartier (5 millioen KG.
's jaars aan de markt); graan (Alkm. gort) rundvee en schapen.
In het bijna volkomen boomlooze Westfriesland vinden wij
t. N. van Alkmaar eene rij dorpen aan den zoogenaamden L a n-
g e d ij k , bekend om hunne warmoezerij, vooral van kool, die ook
veel in de Ileer-Hugowaard geteeld wordt. Het voornaamste dier
dorpen is O u d k a r s p e 1.
Voorts nog in Westfriesland : S c h a g e n , aanzienlijk vlek ,
met belangrijke markten, vooral van schapen en lammeren. Aan