Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
se ril am a. il. Noord met veel scheepsbouw (ook a. d. Rinderdijk,
enz.) en handel; F a p e n d r e c h t, Sliedrecht (10000), G i e-
sendam en Hardingsveld, nagenoeg aaneengebouwd langs den
^Merwedijk; hier wonen evenals te Werkendam aan de overzijde
veel aannemers van waterbouw- en andere werken; een deel der
bevolking leeft van het maken van rijswerken (uit het rijshout
der grienden).
Gorinchem (1201)0), marktplaats met veel handel in hennip ,
graan en vee. De Gorinchemsche theeiirma's zijn bekend. Fabrieken
van suiker, meel, enz.; zalmvisscherij.
Met den stoomtram van Vreeswijk langs den Vaartsehen Rijn
(steenovens komt men te Utrecht (87000), eene oude stad met
zeer groote oppervlakte , die zich nog steeds uitbreidt. De plaats
vormt een middelpunt van spoor- en waterwegen en dankt aan
deze ligging belangrijken binnenlandschen handel en scheepvaart.
Fabrieken van tabak, sigaren, ijzer, stoomwerktuigen, stijfsel,
enz.; werkplaatsen Staatsspoorwegen. Drukke veemarkten, groote
Palmpaardenmarkt. — Hoogeschool, Veeartsenijschool, Meteorolo-
gisch Instituut; Rijks-Munt. — Typische oiule binnenstad met diep
liggende grachten en pakhuizen onder de straten.
Tusschen Utrecht en Breukelen is op de klei langs de Vecht
eenige landbouw, T. O. van de Vecht wordt het laagveen hier en
daar nog verveend, vooral in Noord-Holland: in Utrecht is het
daardoor grootendeels in uitgestrekte plassen veranderd, waardoor
slechts eenige weinige wegen leiden
Het statige breede water der Vecht trok onze voorvaderen naar
zijne boorden, die er naast de overgebleven kasteden en ridder-
liofsteden vele buitens stichtten; hiervan zijn er nog verscheidene
over met fraai, hoog geboomte. M a a r s e n , fraai dorp , B r e u-
kelen, het grootste Vechtdorp , L o e n e n en V r e e 1 a n d zijn
de voornaamste dorpen aan de Vecht. Wees p met bekende
chocoladefabriek (v. Houtens cacao), branderijen, kalkovens en
markten. M u i d e n (muiden mude mond), stadje met het
beroemde M u i d e r s 1 o t, leeft voor een deel van de t. W. daar-
van gelegen buskruitfabriek, de eenige des lands. A b k o u d e
a. d. Angstel met drukke paardenmarkten.
T. N. van het voormalige IJ ligt in den Z. O. hoek tegenover
Amsterdam Waterland , eene nagenoeg geheel boomlooze streek ,
zeer gebroken door tal van breede slooten en wateren — het vee