Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
5;}
(gelieele visschersvloot - i;iO schepen); nitvoer van liaring naar
Duitschland, Belgie en Amerika. Overzeesche .scheepvaart o. a. op
Portugal, van waar zout (voor de haring) en wijn wordt ingevoerd.
Maassluis (6500), ook met veel haringvi.sscherij (geh. vis-
schersvloot 97 sch.) en eenige overzeesche scheepvaart.
De dorpen langs den Holl. IJsel bestaan behalve van landbouw
en veeteelt, van scheepsbouw en scheepvaart, steenbakkerij en
touwslagerij in verband met de teelt van hennip in de Krimpener-
waard.
Gouda (20000) met druk scheepvaartverkeer — langs den
Waterweg Amsterdam-Rotterdam alleen passeeren hier 300(X>
schepen 's jaars, waarvan de stad tol heft. Belangrijke marktplaats,
vooral voor de Krimpenerwaard (800000 KG. kaas en evenveel
boter 's jaars). Groote stearinekaarsenfabriek; (Joudsche pijpen en
potten (van pijpaarde uit Belgie). — Beroemde geschilderde glazeit
in de hoofdkerk.
Boskoop aan de Gouwe is bekend om zijn teelt van boomen,
heesters, bloemen en vruchten. — Aan den afgesloten Holl. IJsel:
O u d e w a t e r met kaashandel en touwslagei'ij , Montfoort
met paardenmarkten en touw.slagerij , IJselstein met hoepel-
makerijen
De plaatsen langs de Lek en de Merwede hebben evenals die langs
de Oude en de Nieuwe Maas zalmvisscherij en men maakt er veel
hoepen (banden voor vaatwerk, klompen, stelen, enz. (zie bl. 19).
Aan de Lek : Krimpen en L e k k e r k e r k met sclieeps-
werven ; Schoonhoven, stad met veel goud- en zilversmederij,
koperslagerij en hennip.spinnerij en V r e e s w ij k of de V aart
aan den rechteroever; —op den linkeroever Vianen (schipbrug),
stadje evenals A m e i d e met paardenmarkten; N i e u w p o o r t. —
Aan de Linge: Leerdam met glasblazerijen; in den omtrek
veel paardenfokkerij.
In de lage Alblasserwaard wordt op de klei langs de rivier veel
hennip , op sommige plaatsen ook graan geteeld ; het binnengedeelte
is geheel weiland. Deze streek leed evenals de Vijfheerenlanden
dikwijls van geweldige overstroomingen; door den Diefdijk op de
grens van Gelderland en de Lingedijken beneden Asperen worden
beide tegen het overstroomingswater bij doorbraken hoogerop
beschermd.
Belangrijke plaatsen liggen slechts langs de rivieren : A 1 b 1 a s-