Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
opleiding van O. 1. ambtenaren. In de Nieuwe Kerk (met lioogsten
toren des lands) liet praalgraf van Willem den Zwijger en de
grafkelder der Kon. Familie.
De vijf Maassiedcn zijn handels- en visschersplaatsen en meer
afhankelijk van de groote rivier die er langs stroomt dan van de
landstreek.
Rotterdam (210000), eerste handelshaven des Ilijks (bl. 20);
de transitohandel brengt welvaart door overlading op spoor en
llijnaken, voor de arbeidende klasse (bootwerkers, enz.), voor car-
gadoors , winkeliers, enz. De stad neemt in bloei en bevolking
sterk toe en breidt zich den laatsten tijd sterk uit, ook op den
zuidelijken oever waarmede het door een spoorwegbrug (lijn
liott —Dordr.) en een brug voor voetgangers en rijtuigen is ver-
bonden. Dit gedeelte, Fijenoord geheeten, bevat groote pakhuizen,
liavens, : dokken, een haven voor de Rijnschepen enz. De groote
.stooinschepen ankeren aan boeien midden op de rivier, aan de kaden
langs de Maas, enz.; de handelsinrichtingen worden nog gestadig
uitgebreid. In het buitend ij ksche gedeelte, d. i. tusschen de Hoog-
straat , Schied. dijk en de Maas zijn breede diepe havens, toegan-
kelijk voor zeeschepen. Dit gedeelte maakt evenals de Maaszijde
door hare ruimte en van bloei getuigende bedrijvigheid een aan-
genamen indruk. Veilingen Ned. Handelmaatschappij; Afrikaansche
Handelmü — Levendige scheepsbouw en aanverwante bedrijven,
vooral op Fijenoord. Veel fabrieken : stoomwerktuigen , metalen ,
suiker , tabak , gedistilleerd , kalk , glas. Belangrijke marktplaats ,
grootste rundermarkt van Nederland.
De stad is aan de O. zijde saamgegroeid met Kralingen,
aan de W. zijde met Delfshaven , stad met handel en scheep-
vaart , scheepstimmerwerven , branderijen, enz., nu met Rotterdam
tot ééne gemeente vereenigd.
Schiedam (26000), met een haven naar de Maas, heeft bui-
tenlaiidsche scheepvaart (bl. 20) o. a door den aanvoer van granen
voor de + 250 branderijen van moutwijn , waaruit in distilleerde-
rijen jenever gestookt wordt. Deze industrie is kwijnende. Uitvoer
van jenever en het bijproduct gist, vooral naar Engeland. Een
•mder bijproduct, de spoeling^ dient tot het vetmesten van vee en
varkens op stallen tspoelingsdistrictj. Groote stearinekaarsenfa-
Li'ick , kuiperijen , houthandel
Vlaardingen (UiOOOj is de hoofdzetel van de haringvisscherij