Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
(liiingrouden beroemd om bare sclioone omstreken, bloembollen-
liandel en bleekerijen. Veel nijverheid: katoen, stoomwerktui-
gen , brandspuiten en rijtuigen; drukkerij van ons bankpapier,
postzegels en briefkaarten, werkplaatsen II. LI. Spoorwegmaat-
schappij. — Teijlers Gen'', en Museum , Holl. ^lü. v. Nijverheid.
Naar „den Hout" leidt de schoone „Dreef"; Paviljoen in den
Hout met het Koloniaal .Museum. — Haarlem breidt zich vooral
aan de zuid- en westzijde uit met fraaie villa's, enz. Vielen, die in
Amsterdam zaken doen , enz. wonen te Haarlem om zich aan het
gewoel en de duurte der hoofdstad te onttrekken.
In den H a a r 1 e m m e r m e e r p o 1 d e r leven reeds bijna KiOOO
menschen, verspreid in boerenhoeven en een paar kleine dorpen.
Leiden (4(101)0] ligt aan den Ouden Rijn op de grens tusschen
de polders en het boezemland. De stad had in het midden der
I7e eeuw 100000 inwoners; van daar de betr. zeer groote opper-
vlakte, waardoor zij nn stil is; zij is ruim gebouwd en heeft een
deftig voorkomen: de Rreestraat met het fraai oud stadhuis is
zeer schoon. De liurcht is waarschijnlijk het overblijfsel van een
kasteel der Noormannen ; „de Ruine" (ramp 1807) met het stand-
beeld van V. d. Werf. — Leiden bestaat grootendeels van fab)-ie-
ken (dekens , lakens , katoen , linnen, ijzer ; beroemde drukkerijen)
en van de Hoogeschool, loon der verdediging in 1574. Hierbij
behooren musea, kabinetten, bibliotheken , enz.; zetel der MÜ.
V. Ned. Letterkunde. — Midden in het land der veeteelt is Leiden
een belangrijke marktplaats van de producten daarvan.
Langs den Ouden Rijn vindt men veel steen-, pannen- en
p O 11 e n b a k k e r ij e n en in verband met de scheepvaart
scheepstimmerwerven. Daarvan bestaan dan ook gedeel-
telijk Alfen, groot welvarend dorp, Z w a m m e r d a m , B o-
d e g r a v e n en het stadje W o e r d e n.
Delft (29000), karakteristiek Hollandsche stad met hare vele
grachten en grachtjes ; zij is onberispelijk „netjes" en stil behalve
o\) de marktdagen. Aanvoer van veel vee en biggen, maar vooral
van boter en kaas (van elk 700000 a 800000 KG. 'sjaars.) De
beroemde Delftsche boter is een handelsproduct dezer stad, dat
veel wordt uitgevoerd. — Fabrieken vau tapijten , Delftsch porse-
lein en jenever; 's Rijks militaire werkplaatsen (patroonfal)riek,
ijzergieterij, enz.) en magazijnen; rolytechnische school ter op-
leiding van ingenieurs, technologen en ijkers en inrichting ter
4 *