Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
Noord en Merwe en de oevers van den Vaartsehen Kijn en de
Vecht.
Amsterdam (415000 inw.) hoofdstad van het llijk , kwam in
de 13e eeuw op aan den rechteroever des Amstels {oude zijde);
het begin was de Warmoesstsaat met de Oude Iverk. Reeds vroeg
dreef Arasterdam liandel; deze ging vooral bloeien na den over-
gang tot de Staatsolie zijde en den val van Antwerpen, door de
oprichting der O. I. Compagnie en het twaali^jarig bestand (toen
reeds 100000 inwoners). Teruggang in de 18e eeuw en verval in
den Franschen tijd ; herleving daarna. Door den slechten toestand
der oude Keulsche Vaart ging de Rijnhandel zeer achteruit; er
is dus veel minder transito-handel en overzee.sche scheepvaart dan
te Rotterdam (bi. 22), maar meer handel voor eigen rekening en
een zeer belangrijke ^«/rfhandel. Ned. Rank. Hoofdmarkt van
Europa voor tabak; groote koffie- cn tinveilingen van de Ned.
Handelmaatschappij.
Dokken , hout- en petroleumhavens, handelskade (zie Amst.
als handelsstad , lild 4)
A. heeft eene aanzienlijke n ij v e r h e i d ; vooral suikerraffineer-
derijen , diamantslijperijen, metaalfiibrieken en scheepsbouw; likeu-
ren en ijs, dat veel wordt uitgevoerd. De kunst van diamantslijpen
is er gebracht door de Portugeesche .loden, die hier een
toevlucht vonden tegen geloofsvervolging op het laatst der 10e
eeuw, evenals de Duitsche Joden eeuigen tijd later. Daar-
door zijn er nu 40')rt0 Joden onder de bevolking.
Amiterdam is eene eigenaardige Hol!, stad met schilderachtige
gi-achten, waaronder de breede Keizers- cn Heerengrachten met
de paleizen der oude rijke kooplieden, breede Binnen- en Ruiten-
Amstel. De nieuwere stadsgedeelten zijn in gelieel anderen trant,
met parken , enz. Paleis op den Dam (voormalig stadhuis); Rljks-
:Museum ; beroemde dierentuin van het GenP. Natura Artis Magistra.
Stedelijke hoogeschool en Vrije Universiteit. Kon. Akademie v.
Wetenschappen. Rijks Akademie voor Beeldende Kunsten. Zetel der
Mü. t. Nut v. 't Algemeen.
Zeer drukke scheepvaart over dc Zuiderzee op het Noorden ,
den IJsel en het Zwartewater, — door de sluizen bij Scliclling-
wou Ie gaan 's jaars ruim 80000 schepen !
Haarlem (53000), nette hoofdstad van Noord-Holland, op
beide oevers van het Spaarne , door hare ligging bij de geest- en