Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
steden veelal op aanlioog'ingeu van zand gebouwd; wij zien dit
o. a. bij de uitbreiding van steden in polders , b.v. te Amsterdam,
Rotterdam, enz. De dorpen zijn daai-om meestal nauw inee.i
gebouwd.
De huizen kunnen niet op den weeken" veenbodem rusten ; maar
staan alle op heipalen die tot in den vasten ondergrond ge-
heid worden. •
Gebruik wan den bodem. De polders met veenbodem zijn
alleen te gebvuiken als ivei'li'. Slechts eenige kleine stukken worden
gebruikt tot bijzondere teelten, zooals de boomkweekerij te Bos-
koop , en de luinbouw in de nabijheid der groote steden , "o.
te Amstelveen , Aalsmeer, om Utrecht, enz. Ook de klei langs
den Ouden Riju , Holl. IJsel, enz. is weide. Alleen op de klei
langs de groote rivieren , in de Krimpenerwaard, Loopilcerwaard
Vijfheerenlanden en Alblasserwaard, wordt ook vlas, hennip ea-
wat graan verbouwd.
De zeeklei van Weslfriosland wordt deels als wei- deels als
bouwland gebezigd (gei'st, tarwe).
De droogmakerijen met kleibodem t. Z van het IJ worden groo-
tendeels, de IJpolders nagenoeg geheel als bouwland gebruikt
{tarwe , haver , erwten , boonen , oliezaad , enz); de oude meren
in Noord-Holland grootendeels als iveitand (met de beroemde kolos-
sale „vetweiders").
Zeer eigenaardig noemt men in sommige streken t. Z. van het
IJ de niet-uitgeveende polders fcoepolders; t. X. van het IJ
spreekt men van „het oude land" en „de meren."
Middelen wan bestaan. Het hoofdmiddel van bestaan is dus
de veeteelt. Het Hollandsche vee is beroemd om zijne uit-
stekende eigenschappen. Van alle provinciën heeft Zuid-Holland
de meeste runderen, Xoord-Holland de meeste schapen Groote
uitvoer van geslacht en ongeslacht vee naar het buitenland.
De veeteelt wordt hoofdzakelijk gedreven om de bereiding van
boter en kaas ; ten noorden van het IJ wovdt voornamelijk knas
gemaakt (Edammer), evenals in de Krimpenerwaard (Stolksche)
Delftsche boter en Leidsche kaas zijn beroemd.
Groote markten van rundvee te lïotterdam, Amsterdam en
Utrecht, van schapen te Purmerend en Leiden (lammeren), van
paarden te Utrecht en Gorinchem , van boter en kaas (e Leiden ,
Delft en Gouda , van kaas te .Vlkmaar, Hoorn, enz.