Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
toroever begimien eerst bij Diepenveen en langs den linkeroever
bij \'oorst de dijken onafgebroken door te loopen: slechts bij
llatteni worden zij een paar maal door hooge gronden afgebroken.
Langs den Boven-lïijn en het Tann. Kanaal (rechts) worden de dijken
tweemaal afgebroken door den boven- en benedenmond van den
verlamden Ouden liijn van l^obit tot Candia, aan welks dijken zij
aansluiten. (Zie Geldhrland, uld 8 en de Rijnveudeeling , bld 6
Van Arnhem tot Wageningen , waar de Veluwsche heuvels met
een steilen rand de rivier dicht naderen, zijn natuurlijk geen
djiken; evenmin van de Grebbe tot Amerongen, waar het Z.
uiteinde van de Utr. Gooisclie heuvelrij aan de rivier stoot. Tus-
schen den Wageningschen en den Grebbeberg ligt echter de
Grebbedijk, die den zuidelijken ingang der Geldersche Vallei afsluit«
Aan de hooge gronden bij Amerongen vangt een dijk aan, die
onafgebroken voortloopt tot den lioek van Holland, met dien
verstande evenwel, dat do dijk om het open gedeelte van den
Hollandschen IJsel heengaat, aausluitendo ter weerszijden aan den
dam boven Gouda (Zie Züid-Hollakd , bld [)).
Het groote riviereiland tusschen den Rijn-Lek en de VVaal-
Merwede-Noord is geheel door dijken omgeven. Ook langs den
geheelen linkeroever worden de onverdeelde Rijn en de Waal van
dijken vergezeld; maar hierbij moet men vooral letten op de
volgende omstandigheid (Zie Geldekland , bld 8).
Bij Dreumel buigt de linker Waalwijk links om en sluit onder
Alfen aan den rechter Maasdijk, waarmede hij dus het land van
Maas en Waal omvat. Maar tusschen deze dijken bij Dreumel en
die van de Bommelerwaard bij Rossum , waar de beide rivieren
elkaar dicht naderen, strekt zich een smalle strook van ongeveer
1 uur gaans lengte uit, waarop het dorp Heerenwaarden ligt,
waar de Alaas rechts en de Waal links zonder dijken zijn. Wij
komen later op deze omstandigheid terug.
Langs de Maas vangen de dijken op den rechteroever aan bij
Mook en gaan dan tot Loevestein door, uitgezonderd over liet
genoemde gedeelte bij Heerenwaarden.
Op den linkeroever vangen zij aan bij Kuik, maar worden
beneden dat punt tweemaal door open vakken afgebroken, nl.
boven Grave en beneden de Dieze bij Bokhoven; — niet omdat
het water bij hooge rivierstanden hier door hooge gronden wordt
gekeerd, maar om het gelegenheid te geven zich zijwaai-ts over