Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
<".1 Voorschoten met groole paardenmarkt en fabr. van gond-
o;i zilverwerken.
Aan den Ouden Rijn liggen K a t^w ij k (binnen), V a 1 k e n-
b u r g en R ij n s b u r g ; - de beide laatste op rivierklei, maar
toch nog buiten het polderland, hebben veel tuinbouw, vooial
van kool. — Bij het landgoed Endegeest begint de bloem-
bollenteelt (hj-aeinthen , tulpen , enz.), die in het voorjar.r
het landschap met zulke prachtige kleuren tooit en zich uitstrekt
tot Uitgeest in Noord-llolland en ook nog t. X. van Alkmaar
■voorkomt. Groote handel in bollen en afgesneden bloemen.
T. N. van den Ouden Rijn liggen de dorpen natuurlijk op de
geestgronden en op de strooken binnenduinen: Noord w ij k met
A cel bloemisterij en tuinbouw; artsenijgewassen , fabr v. verduur-
zaamde levensmiddelen. Op de binnenste rij lage duintjes o.
W a r m 0 n d , S a s s e n h e i m (ruine Teijlingen) en de om hunne
buitens bekende dorpen : L i s s e , II i 11 e g o m , Vogelenzang,
1! e n n e b r O e k en Heemstede. Alle genoemde dorpen der
geestgronden zijn door stoomtrams met de groote steden verbonden.
Langs de laatstgenoemde naderen wij „den Hout" en de stad
Haarlem, juist op den rand der geestgronden gelegen. Aan deze
dankt de plaats haren b 1 o e m b o 11 e n h a n d e I , hare beroemde
bleeke rijen (duinwater) en schoone omstreken met fraaie bui-
tens , vooral te O v e r v e e n en B 1 o e m e n daal (krankzinni-
gengesticht Meerenberg)
De laatstgenoemde plaatsen liggen in het oude StennemerlanEf,
dat weleer van de Ilillegommerbeek (Kinhem) in het Z. tot Petten
in het N. zich uitstrekte, oostwaarts tot aan de Beemster cn
Waterland en t. Z. van het IJ tot en met Aalsmeer voortlic]).
Het omvatte dus vele duin en geestgronden en had tot lioofd-
l)laats Alkmaar. Van de oude kasteelen is o. a. nog de ruïne van
Brederode over (t N. van Bloemendaal). (De) B e v e r w ij k ,
.stadje met veel tuinbouw, afzet naar Amsterdam en Engeland,
l' i t g e e s t op een uitlooper der geest aan het Alkmaardermeer;
E g m o n d binnen (de kerk staat op de plaats der oude abdij)
en Eg mond a. d. Hoef (Hoef rr: hof — slot; waarvan men
nog slechts de plaats kan aanwijzen).
T. N. W. van Alkmaar Bergen, zeer schoon gelegen aan het
Bosch en de duinen.