Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
voorts lot bijzoiulere teelten, waaronder in de eerste plaats do
bloembollenteelt van Leiden tot Uitgeest.
De Z. W. boek van liet vasteland van Holland, het West-
land , gelijkt weinig op de overige geestgronden , daar hout er
bijna geheel ontbreekt en de duinen er zeer smal zijn.
Het hooldproduct zijn aardappe'eu ; voorts, vooral bij de dor-
pen , groententeelt {«fperges) en ooi'tteelt {druiven). De voornaamste
plaatsen zijn 's Gravenzande met veel aardappelhandel en
N a a 1 d w ij k , beide met een stoomtram over Poeldijk en Loos-
duinen met den Haag verbonden.
's Gravenhage (160000 met Scheveniiigen) deels op zand,
deels op veen gelegen, is wegens zijn oorsprong en ontwikkeling,
nauw met den geestgrond verbonden (Verklaar dit). Het is de,
Uesidentie van het Kon. Huis en zetel van 's Lands Regeering en
van het Prov. Restuur. „Het grootste en schoonste dorp van
Europa" van weleer is nu nog een zijner fraaiste steden, niet
wegens breede boulevards en trotsche gebouwen als in andere
groote gemoderniseerde steden van Europa, maar om zijne liefelijke
ligging aan en ten halve in l\,et Rosch en de duinen, zijn schoonen
verbindingsweg met onze eerste badplaats (Scheveningsche Rosch-
jes, parken , villa's). Dit gevoegd bij den zeer ruimen aanleg van
een groot gedeelte der stad en de vele teekenen van welvaart en
weelde geven de plaats iets lachends, dat zeer aantrekt.
Onder de gebouwen munten uit een deel van het Stadhuis en
het Min. van Justitie; de vorstelijke paleizen hebben van buiten
geen trotsch aanzien. Kon Ribliotheek, musea; standbeelden.
Den Haag trekt veel vreemdelingen — vooral groote fortuinen,
in Indie gemaakt, brachten veel welvaart. Behalve van Hof en
Regeering bestaat de sterk toenemende bevolking van industrie
(ijzer- eu metaaiiabrieken , rijtuigen, meubels, piano's, enz).
Het prachtige Rosch met zijn heerlijke vijvers ligt slechts ge-
deeltelijk op het zand. Langs den Leidschen straatweg en ouden
VVassenaarschen weg liggen vele fraaie buitengoederen. Het zand
dat oostwaarts doorgaat tot den Trekvliet verheft zich dicht langs
dezen weer in een iets hoogeren rug (ongeveer A. P.) loopend
van Rijswijk tot Voorschoten en bezet met vele fraaie buitens.
(Zie Z.-lloi.l., bld 9 en een ged. van het Hollandsch polder-
land, lild (> . Op dezen rug liggen R ij s w ij k met gedenk-
naald V. d. vrede van 1697, Voorburg, groot, fraai dorp