Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
Amsterdam bezit dus niet liet voordeel van een open waterweg.
Bovendien was liet tot nu op zeer gebrekkige wijze met den llijn
(Merwede) verbonden door de oude K e u 1 s cli e V a a r t over
Utrecht, Vreeswijk en Gorinchem, doch deze wordt vervangen
door het weldra voltooide M e r w e d e-K anaal, ook over
Utrecht, Vreeswijk en Gorinchem gaande (Zie Noord-Holl., bld 10,
Zuid Holl. , bld 9 en Utrecht , bld 12).
Hoewel Amsterdam nog een grooten liandel drijft, is het aantal
zeeschepen hetwelk 'sjaars binnenkomt slechts ongeveer 1/3 van
dat te Rotterdam. In 't geheel kwamen in 1889 te IJmuiden ruim
1759 zeilschepen binnen, waarvan ongeveer 1.500 voor Amster-
dam , de overige voor Zaandam. Geregelde stoomvaartlijnen op
Londen , de Oostzee, de Levant, Oost-Indie , West Indie , enz.
Z a a n d a m heeft ook zeescheepvaart, vooral op de Oostzee.
Den Helder (23000) is een echte zeeplaats. Toen na de
voltooiing van het Noord-Holl. Kanaal hier de zeeschepen voor
Amsterdam binnenvielen, ging het sterk in bloei vooruit en
breidde zich sterk uit, oostwaarts naar de zijde van de haven het
Nieuwe Diep, waarnaar dit nieuwe en fraaiste gedeelte zelf
Nieuwediep genoemd wordt. Een deel hiervan is de wijk
Willemsoord, waar men dokken, werf, arsenaal, enz. onzer oor-
logsmarine vindt, alsmede het Instituut tot opleiding van adelborsten.
Thans toont den Helder overeenkomst met Hellevoetsluis: de
bloei en levendigheid zijn verdwenen sedert het N.-Holl. Kanaal
zeer weinig meer gebruikt wordt. Visscherij vooral op de Zuider-
zee ; van belang is de groote aanvoer van visch door elders thuis
behoorende schepen en de verzending daarvan per spoor, meest
naar Belgie en Duitschland (voor 1 millioen gulden 's jaars).
Loodswezen. Meteorologisch observatorium. Hier liggen veel forten
en batterijen die met de Marine dit punt zoo noodig moeten ver-
dedigen.
Door het Vlie vallen de schepen binnen voor Harlingen
(10000), de haven van Friesland; doch hier kunnen slechts
schepen , van betr. weinig diepgang binnenkomen (ruim 400 'sjaars).
Geregelde stoomvaart op Londen en Huil; eigen vloot van zeil-
schepen meest op de Oostzee varend. Invoer van Noorsch hout
en Eng. kolen (o. a. voor Twente), uitvoer vooral van boter,
kaas, slachtvee, hoepen, enz. Houthandel; kalkovens en zout-
keten.