Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
ir-
20
te kunnen bereiken zijn ter weerszijden van den mond twee
hoofden in zee uitgebracht.
De liandel maakt nl. hoe langer hoe meer van stoomschepen in
plaats van zeilschepen gebruik, terwijl de eerste hoe langer hoe
grooter gebouwd worden, waardoor zij grooteren diepgang hebben,
geladen zelfs tot ruim 8 M.
De werking der getijen, tot nu gepaard met veel baggerwerk,
houdt den Waterweg op voldoende diepte; de toestand gaat steeds
vooruit. In 1889 kwamen 4271 stoom- en 567 zeilschepen binnen,
waarvan ruim 4500 voor Rotterdam (met Delfshaven) bestemd.
Het zijn meest groote stoombooten die hier aankomen, met graan
uit Itusland en Amerika, petroleum uit Amerika, ijzererts uit
Spanje, enz. Al die waren zijn evenwel niet voor Kotterdamsche
kooplieden bestemd: Rotterdam is nl. als het ware de natuurlijke
imoei- en uitvoerhaven van een deel van Duitsc/dand, daar het
Iiiermede behalve door spoorwegen door eene groote rivier, den
Rijn , verbonden is. De aangevoerde handelsartikelen worden hier
in of uit de spoorwegen of rivierschepen overgeladen. De hoofd-
weg dien de laatste daartoe volgen gaat langs de Nieuwe Maas--
Xoord—Merwede — Waal en Rijn (Zie de kaart der Groote Ver-
keerwegen, üld 4). Geregelde stoomvaartlijnen op Amerika, Java,
Londen , llull, enz.
De overige zeeschepen die den Nieuwen Waterweg binnenko-
men zijn nagenoeg alle voor Schiedam, V 1 a a r d i n g e n en
Maassluis bestemd; deze hebben dus ook overzeeschen handel
en scheepvaart.
Nog meer binnenwaarts aan de Merwede en de Oude Maas ligt
de handelsplaats Dordrecht, waar 's jaars een paar honderd
zeeschepen binnenkomen. De meeste van deze vallen door het
zeegat te Ilellevoetsluis binnen en bereiken dan langs Haringvliet,
Jlollandsch Diep en Dordsche Kil (6 a 7 M. diep) Dordrecht; zeer
weinige slechts komen langs den Nieuwen AVaterweg, enz. , omdat
«Ie Noord bij vloed slechts 4 M. diep is.
Ilellevoetsluis, in 't midden der 17® eeuw opgekomen
bij het hier aangelegde dok, de werf en het tuigliuis voor de
oorlogsniariiie en van vestingwerken voorzien. Het bloeide weleer
door het Kanaal door Voorne, maar is snel achteruit gegaan sedert
dit bijna niet meer gebruikt wordt. Arsenaal en werf der Marine;
loodswezen ; garualenvisscherij op de Noordzee. — B r i e 11 e