Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
— waartoe vooral de vele groote steden van liet eerste gewest
bijdragen.
Overigens zijn dc diclitst bevolkte deelen : De Streek, de Zaan-
streek , de streek tusschen Haarlem en Leiden (waarschijnlijk de
eerst bewoonde van Holland), die langs de Merwede, Noord en
Nieuwe Maas, de Veluwezoom van Wageningen tot Dieren, de
Langstraat, de omstreken van Eindhoven en Maastricht.
De toename der bevolking sedert 1830 is het geringst in Noord-
Brabant (34 perc.), Limburg (29 perc.) en Zeeland (37perc.); het
sterkst iu Drente (86 perc.), Zuid-Holland (67 perc) en Noord-
Holland (64 perc.) De laatste 10 jaar gaat Friesland 't minst van
alle provinciën eu ook absoluut zeer weinig vooruit.
De groote steden nemen het sterkst in bevolking toe, vooral den
Haag, Haarlem, Breda, Utrecht, Nijmegen, Rotterdam, Amsterdam,
Dordrecht, Arnhem , enz ; voorts fabrieksplaatsen als Enschede ,
Hengeloo, Hilversum, Rozendaal, Tilburg, enz. en die welke gun-
stig voor handel eu doorvoer gelegen zijn, als Vlissingen (deels
door fabriekwezen), Venloo , Zaandam , Vlaardingen ; eindelijk de
gemeenten waar de ontginning van venen nog in vollen gang is,
zooals Eramen
Er zijn ongeveer 70000 vreemdelingen in ons land, waarvan
meer dan de helft Duitschers en één derde Belgen zijn.
Het aantal landverhuizei's , meest naar de Vereenigde Staten van
NooWl-Amerika, de Argentijnsche Republiek en Ti-ansvaal, be-
draagt de laatste jaren gemiddeld 4000 's jaars.