Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
van 15'' 4L' en op 22 Juni vau 62'' 36', op Kottumeroog op 21
Dec. vau 13' en op 22 Juni vau 59" 55'. De lengte derilagen
verschilt bij ons te lande van ongeveer TVs tot i6v2 uur.
O/.s land heeft een zeeklimaat: het behoort tot het zoogenaamde
Atlantische klimaatgebied, dat zich van N W. Spanje tot
in Noorwegen uitstrekt en in ' t algemeen diep landwaarts gaat,
Frankrijk tot aan het middengebergte , een groot deel der Duitsche
laagvlakte, Denemarken en een groot gcdeelie van Scandinavië
benevens Gr. liritlanië omvat.
liet zeeklimaat dezer landen wordt vooral beheerscht door den
Golfstroom, die zooals wij weten, uit de warme equatoriale
strooming in de Golf van Mexico ontstaande , noordwaarts gaat en
naar de W. kust van Eurojia oversteekt.
Deze warme stroom veroorzaakt vooral zachte winters, maar
door de sterke wolkenvorming die hij teweegbrengt ook koele
zomers. Slaat de waterdamp echter als regen neer, dan komt de
warmte die gebonden was vrij en draagt bij om het klimaat te
vcizacliten.
liet sterkst staan natuurlijk de W. kust van Frankrijk, Enge-
land , Ierland en Schotland cn de Far-oër onder den invloed vai)
het Atl. klimaat: in Normandië, Cornwallis en Ierland komen
planten voor, die in het 'L. van Frankrijk 's winters niet kunnen
blijven leven; daarentegen worden 's zomers in Engeland hier en
daar de kersen niet rijp en augurken kunnen er niet groeien,
's Winters blijven onze havens open , maar 's zomers rijpen bij ons
maïs en druif slechts ten halve.
Onze koudste maand is Januari, de warmste tijd het eerste
derde deel van Augustus. De laagste waargenomen temperatuur is
— G" , de hoogste 94' Fahrenheit. In den wintertijd is in den regel
de lucht kouder dan de aangrenzende zee. Gedurende de winter-
maanden , van half Nov.—half Maart, staat in ons lacd alle groei
nagenoeg stil; vandaar dat vij eerst in Juli en Aug. oogsten,
terwijl in Italië Mei de oogstmaand is.
De temperatuurverschillen binnen onze grenzen zijn niet groot
maar toch merkbaar : de jaartemperatuur van Maastricht is 11.13° G ,
van Groningen 9.39» C. Daarom is het Z. van Limburg voor ooft-
bouw het meest geschikte deel des lands. Nachtvorsten komen het
meest in 't oosten des lands voor, omdat daar de bewolking het
minst sterk is.