Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
tot en met December. Gedurende den eersten tijd harer afwezigheid
(j a a g t ij d) , gaan enltele „jagers" de vloot opzoeken en brengen
de eerste haring te Vlaardingen aan
Afzet van haring hoofdzakelijk naar Duitschland ook naar België
en Ver. Staten v. N.-Am.. enz. ; grootste markt te Stettin. Ook
haringvangst op de '/AiidhoU. en /.eeuivsche stroomen en op tie '/.ui-
derzee ('s winters) ; de laatste is p a n h a r i n g en wordt grooten-
deels tot bokking gerookt.
2". B e u g V i s s c h e r ij. Deze visscherij geschiedt met de beng,
een vischtnig met haken, waaraan kleine vischjes, als aas wordeu
bevestigd. Daarmede vangt men kabeljauw en schelvisch,
ii'^. S c h r o b n e t v i s s c h e r ij, d i. visscherij met een „schrob-
net" dat over den bodera sleept en die dus alleen op de kusten of
op de banken kan worden uitgeoefend. Hiermede vangt men bot,
tarbot, rog. tong, schol en schar. •
Beug- en schrobnetvissçherij heeft plaats in de Noordzee, de
eerste uitsluitend op Doggersbank, en wel 's^winters door de
schepen van Vlaardingen en Maassluis die 's zomers ter haring-
vangst gaan en door schepen van andere plaatsen (bl. 23).
Onze versche zeevisch gaat voor een groot gedeelte naar het
buitenland; van den uitvoer gaat naar België en '/c
Duitschland.
Op de Zuiderzee wordt door de aanliggende plaatsen gevischt;
in de eerste plaats haring (hoofdmarkt Monnikendam) ; voorts
ansjovis, bot en garnalen. Ook wordt er eenige schrob-
netvisscherij nitgeoefend op de N.-kusten van Friesland en Gro-
ningen
Eindelijk wordt gevischt op de ZuidhoU. en Zcemvsche stroomen
door aangelegen plaatsen (bl. 23).
Omtrent de o e s t e r- en m o s s e 1 c u 11 u u r hebben wij boven
reeds een en ander medegedeeld (bl. 63).
Onze visschersvloot bestaat uit ruim 3000 schepen,
bemand met 13(X)0 koppen.
klimaat.
Ons land ligt tusschen .50045' en 53''34' N.B. en dus in de g e-
matigde luchtstreek.
De zon bereikt te Maastricht op 21 Dec. eene middaghoogte