Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
uit Frankrijk fParijs) en Dnitschland, naar Indië, China, enz.
Eindelijk is de invoer van koloniale waren, grootendeels
uit onze eigen bezittingen, belangrijk, vooral van koffie (waar-
van ons land een der groote markten is), r ij s t, thee, indigo,
s p e c e r ij en, enz. Van tabak is Amsterdam een groote we-
reldmarkt : de helft van den invoer wordt als sigaren weer uitge-
voerd. De koloniale waren worden ook weer voor een groot ge-
deelte naar het buitenland verhandeld. — Voegen wij hierbij nog
als uitvoerartikels v i s e h, kunstboter en gedistilleerd
(jenever, gist) en als artikelen van invoer nog palmolie, wijn
en zuidvruchten, dan hebben wij eenig overzicht van onzen
handel verkregen.
In 't algemeen overtreft de invoer tot verbruik den zoo-
genaamden uitvoer uit het v r ij e v e r k e e r. Beide zijn
echter na het tijdvak 18.57—186G ongeveer 3 maal zoo groot ge-
worden , m. a. w. de handelsomzeu is sterk vermeerderd.
Het sterkst is onze handel met Duitschland; dan volgen
Engeland en België.
DuUsch^and^ invoer nit (per jaar) 290 mill. gulden of 2() perc.
uitvoer naar . . 419 „ „ „ 42 .3 „
Engeland j invoer uit .... 24i> „ « ^ 21,7 „
uitvoer naar . . . 293 „ „ „ 29,5 „
België j invoer uit.....100 „ j. „ 14,1 „
uitvoer naar .... 130 „ „ „ 13,2 „
Hierna komen Ned O.-Indië, met welke de handelsomzet on-
geveer ' /., van die met België bedraagt , de Ver. Staten van X.-
Amerika 12 België) en Rusland ('/.t België), en danrop volgen
Frankrijk , Eng. Indië, Spanje, enz De genoemde handel is gedeel-
telijk s t a p e 1 h a n d e I, nl. van ingevoerde of aangemaakte en in
magazijnen opgelegde goederen.
Maar bovendien heeft Nederland een belangrijken d o o r v o e r-
of transitohandel, als gevolg van zijne ligging, waardoor
zijne havens tevens punten van in- en uitvoer zijn voor een groot
deel van Duitschland- Ook doorvoer van België op Engeland en
Frankrijk op Hamburg en Bremen. De doorvoerhandel heeft dus
plaats langs onze groote rivieren en verschillende spoorweglijnen.
Hij heeft plaats zonder overlading , bv. per spoor uit Frankrijk eu
België via Nederland naar Duitschland , en met overlading in ri-
vierschepen of spoor, bv. te Rotterdam en Amsterdam.