Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
de genieenscliap met het vasteland (Nieiiwediep) door een stoom-
bootdienst wordt onderhouden. De voornaamste plaats is Burg,
stadje midden in 't Oudeland.
Vlieland. De Z. W. helft is niet meer dan eene vlakke zand-
plaat of strand, die by hooge vloeden onder komt; de N. Ooste-
lijke alleen duin, aan welks binnenzijde het dorp Oost-Vlieland
ligt, door een dijk beschermd en met een haven. De inwoners
leven van zeevaart, loodswezen en visscherij.
Terschelling. Het O. deel is een zandplaat met eenige kleine
duintjes. liet overige wordt langs de Noordzee door duinen, langs
de Wadden door een dijk beschermd. Het land daartusschen is
grootendeels zand, wat veen in 't W. en wat klei langs de Wad-
den en wordt gebruikt als bouw- en weiland. De bewoners leven
van landbouw, veeteelt, zeevaart en visscherij. Er zijn eenige
dorpen op het eiland ; de voornaamste plaats is W e s t-T e r-
schelling, groot dorp met haven en een bekenden vuurtoren.
Van hier gaat eiken dag een stoomboot via Vlieland naar Harlingen.
Tot Friesland behooren :
Ameland. Ook hiervan is de O. uithoek slechts hoog strand.
Overigens wordt het aan de Noordzee zijde door duinen beschermd.
Rondom de vier dorpen, waarvan Nes het voornaamste is, wordt
liet zand en een weinig klei aan de Z. zijde tot bouw- en weiland
gebruikt; dit is slechts met zwakke kaden omringd, zoodat het
bij hooge vloeden onder komt. De schorgronden langs den zuidrand
zijn uitstekende weiden.
Do bewoners leven van landbouw, veeteelt (paarden), zeevaart
— vroeger waren vele scheepskapiteins van dit eiland afkomstig —
en een weinig visscherij.
In 1870 —72 werd een dam gelegd (zie de kaart), die Ameland
met den vasten wal verbond, met het doel om aanslibbing der wadden
te bevorderen en later de gronden tusschen het eiland en Friesland
in te dijken. Die dam is nu echter gedeeltelijk stuk geslagen.
Schiermonnikoog behoort ook tot Friesland, daar het weleer
t. W. van do Lauwers lag (zie gron. , bld 15). Het is grootendeels
eene zandplaat, waarover eene duinenrij loopt; t. Z hiervan ligt
een polder, door een dijk langs de Wadden van de zee afgesloten;
daarin ligt ,het dorp", waar sedert eenige jaren een zeebad ge-
vestigd is Van de bewoners , die gedeeltelijk van landbouw en
veeteelt leven, varen vele ter zee.
A. A. üeekm.vx, Aardrijkskunde III. 1)