Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK Vni.
De Zuiderzee- en de Waddeneilanden.
Bij de vorming van de zuidelijl^e liom der Zuiderzee (bl. 16)
zijn twee kleine stukken van den ouden bodem gespaard
gebleven : Schokland en JI a r k e n.
Schokland, een bonk veen met een weinig zeeklei bedekt.
Het is in 18,59 op hoog bevel door de inwoners verlaten , omdat
het wegens den aard van den bodem gevaarlijk was er te wonen.
De woningen werden onteigend en geslecht en de bewoners, nog
„Schokkers"' genaamd, vestigden zich meerendeels als visschei-s te
. Vollenhove en te Kampen.
Het Rijk lio'idt het eiland in stand, omdat het voor de vaai-t
op de Zuiderzee van belang is
Marken, een laag eiland met zeeklei aan de oppervlakte.
Het is slechts met kaden omringd, zoodat het bij hooge vloeden
onderloopt. De huizen zijn er daarom bij groepen op „werven" ge-
bouwd. De bewoners leven grootendeels van visscherij en zeevaart.
Ook worden er schapen gehouden en wordt er veel hooi gewon-
nen — wat door de vrouwen geschiedt. Eigenaardige kleederdracht,
zeden en gewoonten blijven hier streng gehandhaafd
Twee diluviale eilandan . die zich te midden van de nu
verdwenen gronden der Zuiderzee verhieven , steken nu als eilan-
den boven de wateren uit, nl. U r k en W i e r i n g e n.
Urk bestaat uit een grintheiivel, die zich 8 JI. boven de zee