Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
geven. De tegenwoordige Maas wordt nl. door dammen bij Wel
en Poederooien afgesloten (zie de bi.)kaart, ülu 7) en zij zelve
ten N. van Hensden om en vervolgens ongeveer langs bet bed van
liet (jude Maasje verlegd en door de uitgediepte Amer tot in liet
Holl. Diep geleid. De nieuwe rivier wordt tussclien twee stevige
dijken ingesloten; in^den rechter komt bij Ileusden eene opening,
waardoor de vaartuigen op het afgesloten deel van den ouden
Maasloop tusschen de dammen kunnen komen en vervolgens door
eene sluis in den dam bij Poederooien in het open benedenge-
deelte en daardoor op Merwede of Waal. Aan de binnenzijde
komen kanalen voor de afwatering der Landen van Heusden,
Altena cn de Langstraat, welke bij Keizersveer door sluizen en
stoomgemalen op de nieuwe rivier zullen loozen.
Daar nu de oude Maasloop van Wel tot Loevestein ongeveer
even lang is als de nieuwe rivier van Wel tot Keizersveer, maar
de eb op dit laatste punt bijna 2,5 M. lager afloopt dan te Loeve-
stein , zoo is het duidelijk dat het benedendeel der Maas veel meer
verval, dus grootere stroonunelheid zal gaan verkrijgen; het zal
daardoor uitschuren , waarschijnlijk tot (irave toe en daardoor voor
waterafvoer beter geschikt worden, terwijl de scheepvaart door de
uitschuring zal worden gebaat. In verband met dit werk worden
de Ileerenwaardensche overlaten gedicht en ook de Bokhovensche,
terwijl de Beersche Maas door belanghebbenden zal mogen worden
gesloten.
Hoogte en afwatering.
Deze lage landen, in 't Land van Altena tot iets beneden A. 1'.
gelegen, liggen grootendeels in polders, welke reeds boven Grave
met den Polder van Kuik, ecz. aanvangen. Boven de Dieze wate-
ren de meeste rechtstreeks op de Maas af, enkele op boezems o a.
op de Dieze, die door sluizen te Crèvecoeur met de Maas is ver-
bonden. Vele polders worden bemalen.
Het Land van Heusden ligt t. W. van Heusden in polders,
evenals het Land van Altena. De afwatering geschiedt met be-
malingswerktuigen op boezems, die op den Biesbosch en het open
deel van het Oude Maasje worden afgetapt.
Gebruik van den bodem.
De landen , die door het water van de Beersche Maas worden
beloopen, zijn natuurlijk uitsluitend wei- en hooiland; ook de