Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
Tiiterwa.aiden, enz. langs den IJsel. OeveRter (23000) met
vaste spoor- en andere brug. Deze stad hangt door levendigen
Jiandel en scheepvaart voor een groot gedeelte van de rivier af:
handel in koek (op Friesland, Indië), leer en steen; hidustrie van
tapijten (Smirnasche) . katoen , aardewerk. (Jroote bezittingen van
weidegronden langs den IJsel. In Salland aan den IJseldijk nog:
O 1 s t en W ij h e , groote dorpen met handel in vee , varkens en
ooft; steen en pannenbakkerij.
Aan den Imker IJseloever : B r u m men, groot fraai dorp , met
.schoone buitens op het zand; Voorst, slechts ten deele op de
klei, prachtig beukenhout op de buitens (zand); II at tem, stadje
met steenbakkerij en landbouw.
In de Betuwe-. Hu is en, stadje aan den Ilijndijk; Eist,
£root dorp niet ver van de Linge ; aan de Waal : B e m m e 1 en
Lent, met veel warmoezerij, het laatste „de tuin van Nijmegen".
Lager aan den Rijn : B e u s i c 1i e m mat bekende groote paarden-
markten ; Kuilenburg met veel stoelenmakerij, tabaks- en
sigarenfabrieken. Aan de Linge^i enz. nog: B u ren, stadje aan de
Korne , O e 1 d e r m a 1 s e n en B e e s d , aanzienlijke >.,orpen en
in Zuid-Holland : A s p e r e n en H e u k e 1 o m , stadjes met veel
paardenfokkerij en paardenmarkten.
Nog in de Tielerwaard aan de Waal: Tiel (10000), oude
plaats, iu de middeneeuwen belangrijke koopstad , nu middelpunt
van den bloeienden landbouw dezer streken; markten voor tuin-
bouw en vruchten (bessen en kersen), fabrieken van vruchtengaleien
(jams), landbouwwerktuigen, kunstboter en papier. 11 aa ft en
en H e r w ij n e n met steenbakkerijen.
De landen tusschen Waal en Jlaas zijn behalve door de spoor-
wegbruggen door geen enkele vaste brug met de andere deelen
van (Gelderland of met Noord Brabant verbonden: slechts door één
^schipbrug te Hedel, en door eenige gierponten en pontveeren. In
Jiet Rijk ('. Nijmegen en Maas en Waal aan de Waal: D r u t e n ,
aanzienlijk dorp met veel tabaksbouw. Wam el, groot dorp met
veel verkeer op Tiel, evenals D r e u m e 1. In de Bommelerwaard
.aan de Waal: R o s s u m , waar men Rom. oudheden vond ,
Bommel of Zal t-B o m m e 1, oude stad , middelpunt eu markt-
■stad van de Bommelerwaard. A an de Maas: D r i e 1 (Kerk-Driel,
Veld-Driel en Hoenza-Driel),
Op de uiterste punt van het Munnikenland, den onbedijkten west-