Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
weiland, het laatste meestal in dc laagste deelen , b.v. vooral iit
benedeneinden van Maas en Waal en de Borameler- en Tielcr-
' waarden; het bouwland ligt vooral in strooken tegen de dijken^
daar de grond hier liet hoogst is (bl.
liet bouwland levert hoofdzakelijk: tcuwe^ haver en aardappelen^
de laatste vooral in de Betuwe; gtn-si vooral in Utrecht; etutenf^w
booneti vooral in de Tielerwaard , terwijl de verbouw van suiker-
bieten op de rivierklei meer en meer toeneemt. Een belangrijk
gewas in de Betuwe en Maas en AVaal is voorts de tabak; onze
inlandsche tabak wordt meest voor snuif en dekbladen gebruikt.
Hop in de Bommelerwaard.
Zeer belangrijk is de ooftbouw: in de Betuwe, Tielerwaard
en Maas en Waal zijn het vooral de kersenb o o m g a a r d e u
die hektaren aaneen beslaan ; groote uitvoer naar Engeland,
Appels en peren in groote boomgaarden, vooral op de Utrechtsche
rivierklei, ook langs den IJsel in Overijsel. Aalbessen, aaidbeien
en framhozen vooral om Tiel en in de Bommelerwaard.
De veeteelt van deze streken is aanzienlijk. Er wordt veel
vetgeweid en veel boter ^ maar weinig of geen kaas gemaakt.
Het hoofdmiddel van bestaan in deze streken is dus de
landbouw en het marktwezen, handel, enz. die daarmede iii
verband staan. In 't algemeen heerscht hier welvaart, waarvan
tusschen Kijn en ^laas o. a de groote boerenhofsteden, welker
voorhuizen eene verdieping hebben, getuigen. De industrie
bepaalt zich tot: veel s t e e n b a k k e r ij (Waalsteen), voornml.
langs de rivieren , en het maken van appelstroop en ingemaakt*;
vruchten in eenige fabrieken.
Plaatsbeschrijving. Aan den rechter .Wn- en IJseloeveri
's Heerenberg, stadje met het oude kasteel der Heeren van
Bergh; L o b i t met het grenskantoor voor de Rijnvaart en
Zevenaar met het douanenstation van den lUjnspoorweg. De
drie IJselstedcn , die wij ook reeds in verband met het diluvium
bespraken, zijn Doesburg met schipbrug over den IJsel, oude
plaats met scheepvaart en eenigen handel. Door cichoreifabriek ,
grutterij , pottenbakkerij en olieslagerij hangt het met de klei
samen. Zutfen (1701)0), oude hoofdstad van het gelijknamige
graafschap, met vaste spoor- en andere brug. Scheepvaart e»
handel hebben geen groote beteekenis. De stad is zeer welvarend
als woonplaats van vele aanzienlijken en heeft veel bezittingen iu