Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
(laar vuursteenen uit het diluviale tijdperk en daarop eindelijk de
merkwaardige bouwgrond, die vooral oorzaak is van het eigen-
aardige dezer streken.
De heuvels nl. zijn zoowel op de toppen als op de
hellingen met eene vruchtbare kleisoort bedekt,
Limbupgsche klei of löss genaamd. Dit is eene geelachtige
soort van leem^ soms met veel kalk , ook met zand , huisjes van
landslakken , enz. vermengd , die in Europa t. N. van de Pyre-
neën, Alpen en Balkan in groote. stukken voorkomt, doch omtrent
welker afkomst men nog in het onzekere is.
Gebruik van den bodem. Hoofdproducten zijn uitstekende
tarive j rogge en aardappels. Ook hier liggen Aveiden langs de
riviertjes , maar daar zij hier voor den landbouw niet onmisbaar
zijn , liggen de dorpen dus ook midden tusschen de heuvels , ver
van de groengronden.
Juist daarom is het voorkomen van deze streken zoo verschillend
van dat van andere in ons land : het graan golft hier tot boven
op de heuveltoppen en de hellingen die niet al te steil zijn , ter-
wijl de dalen en holle wegen op vele plaatsen steile wanden
toonen.
Voor den hellenden bodem heeft men hier een sterk ploegpaard
noodig; als zoodanig gebruikt men hier veel roodschimmels van
het Ardenner ras. Het vee en daarmede de melk, enz. is
hier van slechte hoedanigheid.
Het Z. van Limburg heeft een uitgebreiden ooftbouwi vooral
bij de dorpen in het Maasdal en het Geuldal. Appels , peren en
pruimen worden veel verhandeld naar het buitenland. Maastricht
maakt veel geconlijte vruchten (abrikozen, reine claude's, enz.);
een ander gedeelte gaat naar ongeveer 150 appelstroop- en appel-
wijnfabrieken.
Bosschen van aanbelang vindt men slechts t. O. van de
Gulp en bij Vaals.
De bodem wordt hier dus nagenoeg geheel gebruikt.
Dit is wel oorzaak van eene dichte bevolking , maar toch is de
algemeene welvaart gering. Het groote grondbezit is geheel in
handen der pachtheeren ; de landbouw staat op lagen trap.
Maastricht (^-53000), (tricht of trecht, d. i. overgang over de
Maas), hoofdstad van Limburg, is eene ruime slad, met de voor-
stad W ij k op den rechter ]\[aasoever door een steenen brug ver-
8