Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
der lioofdtoegaiigen tot ons land; Uuitscli, vuil voorkomen, groote
varkensmarkten, tuinbouw in de omstreken. In de buurt ijzert'a-
brikatie te Tegelen, Blerik en Maasbree. Gennep landstadje. —
Aun den linlceioever in N.-Brab.: V i e r 1 i n g s b e e k , B o k s-
m eer, welvarende plaats, maakt kerksieraden evenals Knik
(looierij, bier, steen, pannen).
In Limburg nog: Venraai, groot dorp (leer en bier) en aan
de Z. Willemsvaart Weerd (9000) met veel fabr. van sigaren,
leer. bier, enz.
's Hertogenbosch (27000), hoofdstad van X.-Brab. met
prachtige hoofdkerk; nijverheid van leer, bier, koek, kunstboter,
meubels, hoeden en corsetten, enz.; veemarkten en veel scheep-
vaart op Botterdam, ilaastricht, enz. Nog aan de A en zijtakken:
Asten met weverij en sigarenfabrieken; Helmond (9000),
fabriekplaats aan de Z. Willemsvaart, maakt katoenen stoffen,
kousen, sigaren, stoomwerktuigen; Gemert (katoen en wol);
V e c h e 1 met weverij en looierij. De stoomtram van Helmond
naar's Bosch heeft een zijtak over Uden (paardenmaikten) naar
Os, aanzienlijke plaats met nijverheid van leer en kunstboter,
vee- en vai-kensmarkten.
.-la« de en zijriviertjes : V a 1 k e n s wa a r d , vroeger
verzamelplaats van (valkeniers van West-Europa; Eindhoven
(5000;, belangrijke fabrieksplaats met 20 sigaren- en tabaksfii-
brieken (snuif), vele weverijen (wol en katoen), looierij, cichorei-
fabrieken, enz. Het is door een kanaal verbonden met de Z.-Willems-
vaart en door een stoomtram met G e 1 d r o p, dat ook veel fiibr.
heeft (laken, linnen, katoen, enz.) en klompenmakerij; St. Oeden-
r 0 d e (boterhandel, houtteelt); Bokstel, kruispunt van spoor-
wegen, met damast weverij ; Oorschot (looierij, klompenmakerij,
houtteelt); H i 1 v a r e n b o e k (bijenteelt). Tilburg (34000),
grootste fabrieksplaats van het Zuiden, is eigenlijk geen stad maar
eene aaneenschakeling van dorpen en gehuchten; er zijn bijna 200
wolfabrieken (laken, bukskin, flanel), 10 fabrieken van stoomwerk-
tuigen, 30 leerlooierijen, enz.; hoofdwerkplaatsen der Staatsspoor-
wegen. Gedenkteeken van Willem II, aan wien Tilburg veel te
danken heeft. Oosterwijk, fraai vlek, om zijne schoone om-
streken gezocht door gepensioneerden , enz. Leerindustrie (looiers-
beurs).
De Langstraat, geheeten naar den straatweg van Geertrui-