Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
veen j die reeds versclieidene IL A. in cultuur heeft gebracht^,
aanvoer van mest uit 's Bosch. Hier "werkt echter eene Maaischappif
met eigen arbeiders, zoodat het gewonnen kapitaal elk Jaar de-
kolonie verlaat in plaats van welgestelde verveners te vormen iu
de kolonie zelve, zooals in 't Noorden. Tegenwoordig wordt veel
veen door de gemeente verkocht voor de tur/sfrooiselfubneken. —
De venen van t. W. van Zundert zijn grootendeels verturfd.
Al het overige is woeste grond, in N.-Brabant in Lim
burg ruim der Provincie.
De weinig vrnnkthare hodctn zou door land/ioiiw en boschteett (illc.en
niet in de behoeften der bevolking kiinnen voorzien. Hierin komt ceno
belangrijke Ifabrieksnijverheid te hulp. In de eerste plaats
de uitgebreide w o 1 i n d u s t r i e te Tifbai g; voorts het weven
van katoenen, linnen eu wollen stoffen te Eindhoven^
Helmond , Geldrop en Gemert: de tabaks- en s i g a r e n fa-
brieken te Kindhovet,^ 's Bosch en W^ecrt en de looierij en
schoenmakerij in de Langstraat^ te Dongen^ Ooster}! ijk^ enz.
P) i e r, hier een volksdrank, wordt op de meeste plaatsen van
eenige beteekenis gemaakt; steenen en pannen in het Maas-
dal; klompen langs de riviertjes, enz.
De bewoners van Geld., N.-Brab en Limb t. Z. van de Waal
verschillen in afkomst en daardoor in aard van de overige Neder-
landers. Zij stammen nl. af van de Franken, zijn niet groot
en meestal donker van uiterlijk, gul en gastvrij en minder stijf
dan de bewoners aan gene zijde der Waal, gehecht aan 't oude
en bijna allen katholiek. V^ooral in het weinig vruchtbare Zuiden
van N.-Brab. is de bevolking weinig ontwikkeld. — De Limbur-
ger, met zijn zangerigen tongval, is bij een warm temperament
zacht van inborst en vroolijk van aard. Hij heeft zin voor kunst:-
geen dorpje in Limburg bijna of het heeft zijne „harmonie" en
zijn zangvereeniging. T. Z. van Roermond wordt door de gegoede
standen veel Fransch gesproken
In Limburg behooren tot de Geleen : S u s t e r e n , landbouw-
stadje en Echt met veel pannebakkerij (Echtsche jjanuen), steen-
bakkerij en looierij. Aan den rechter Maasoever liggen : Ötevens-
wee rd, landbouwstadje ; Roermond (12000) met vaste ijzeren
brug over de Maas, groote varkensmarkten en fabrieken van
manufacturen, behangselpapier, kerksieraden, enz ; Venloo (llOiX);,
belangrijk knooppunt van spoorwegen (zie Hoofdst. IX) tevens ecu