Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
stroomsnellieid maar drijven alle watermolens evenals eenige kleine
zijriviertjes linkft. Aan deze zijde valt ook bij liet Fort Creveeanir
tloor eene sluis (die echter meestal open staat) in de Maas de
Dieze. die te 's Ilertogenbosch ontstaat uit het water van de A
en den Dommel, welke samen door vele zijriviertjes (zie de kaakt)
een groot stroomgebied hebben , gelegen t. W. van de Peel en in
't W. en Z. zich tot Tilburg en tot over de Belgische grenzen
uitstrekkend. De Don ge, de Mark met de A en den lio zen-
da a 1 s c li e n Vliet leerden wij reeds bij de zeeklei kennen.
Langs de meeste dezer riviertjes ligt beekklei, langs de
Maas eene min of meer breede strook rivierklei (zie Limburg
liiA) 11 en N.-15rabaxt , bld (»)■
Gebruik van den bodem. Langs de kleine stroompjes en
op de klei langs de ^laas ligt het weiland; het vee is niet van
het beste. Aan die weiden sluiten strooken bouwland, bij de klein-
ste stroompjes vooral in de nabijheid der dorpen
In Limburg en Z. O. Noord-lïrabant volgt men hetzelfde stelsel
van landbouw als op het diluvium (2 jaar rogge en 1 jaar boek-
weit of aardappelen); maar in een gedeelte der Meierij, tot Til-
burg cn St. Oedenroile in het Zuiden , in de Baronie v. Breda en
het Land van Bergen-op-Zoom past men den beteren V1 a a m-
sehen 1 a u d b o u w toe : de eene helft van het land met rogge,
de andere met aardappels, haver, boekweit en veevoeder, terwijl
het vee zooveel mogelijk op sfal blijft om mest (e maken en men er
veevoeder en mest bij koopt. Hierbij behoort geen schapenteelt. Deze
vindt men wel op de heide in de Kempen (t. Z. van Oor-
schot).
Bosch, meest naaldhout en akkermaalshoui , hebben Noord-Bra-
bant en Limburg veel , samen -L van alle hout van ons land;
vooral t. O. en Z. O. van Bergen op-Zoom , t. W. en t Z. van
Breda (Liesboscli bij Prinsenhnge , Mastbosch bij (ünneken , enz.),
t. Z. van Oosterhont, Oosterwijk , Bokstel, enz. , voorts ter weers-
zijden van de Maas tusschen Knik en Roermond , aansluitende
aan de strook bouwland.
Het hoogveen de Peel is men eerst in't midden dezer eeuw
op enkele plaatsen gaan ontginnen. Het is doorsneden door het
Kanaal van De u r n e en de H e 1 e n a v a a r t, beide uit-
komend in het N o o r d e r k a n aal, een tak der Zuid-Willems-
lemsvaart. Aan de Helenavaart ontstond de kolonie Helena-