Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
De lieuvels liggen onregelmatig en bereiken slechts eene grootste
hoogte van ruim 30 M. boven de zee , t' W. ^ an Laren en 151a-
rikum. Zij zijn ten deele met bosch bedekt, vooral in Utrecht,
tusschen Hilversum en Baarn (lïaarnsche Bosch) in 't N. en sta-
tion de Bilt in 't Z.
Beekjes en groengronden ontbreken. De polders langs de Eera
en de Gooisclie Meent, bekade kleigronden langs de Zuiderzee,
zijn weiland. De laatstgenoemde en nog andeve gronden worden
in onverdeeld bezit gebruikt.
De landbouw beteekent er dus niet veel: er wordt meer boek-
weit verbouwd dan elders. Het bouwland vindt men bij elk dorp
liggen als „de eng", welke naam evenals het gemeen grondbezit
aan de Saksers herinnert. De heidevelden doen eenige schapenteelt
en bijenteelt bestaan.
Het Gooi trekt 's zomers veel vreemdelingen , vooral Amsterdam-
mers, naar hunne buitenplaatsen, villa's en optrekjes of in de loge-
menten te Baarn, Hilversum en Bussum. Het druk bezoek uit de
lioofdstad wordt bevorderd door de stoomtram die van Amsterdam
over ^luiden naar Naarden loopt en voorts alle Hollandsche dor-
pen van 't Gooi verbindt.
Naarden, sterke vesting; de inwoners leven vau land- en
tuinbouw en van boomkweekerij en bloemisterij op het afgegraven
zand in den omtrek. Het heeft één spoorwegstation met B u s s u m,
in de laatste jaren zeer vooruitgegaan als gezocht zomerverblijf.
Huizen, groot visschersdorp.
Hilversum (1.3000J, aanzienlijke plaats met vele fraaie buitens
en met belangrijke fabrieken van koeharen tapijten, paardende-
kens , katoen , enz. 's G r a v e u 1 a n d aan de grens van het pol-
derland , bekend om zijne bleekerijen. ,In lü2.5 was hier nog
eene wildernis, drassig bies- en weideland, dat werd ontgonnen
en in een dorp met eene reeks schoone buitenplaatsen werd her-
schapen , meest aan aanzienlijke Amsterdamsche iarailiën behoo-
rend en grootendeels nog aanwezig
B a a r n, bloeiend door zijne schoone omstreken, met bosschen ,
buitens, parken , enz. en daardoor 's zomers druk door vreemde-
lingen bezocht; in de nabijheid S o e s t d ij k met het Kon. lust-
.slot en de naald voor (^uatrebras.