Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
Amersfoort (IGOOO) schoon gelegen aan den voet van den
Aruersfooi'tschen Berg, liandel in tabak, graan eii lionig; fabr.
van katoen , linnen , tapijten , sigaren , enz.; bovendien geniet liet
de voordeeleii van een groot garnizoen. Bunschoten heelt
paardenmarkten en een Zuiderzeeliaven te Spakenburg, eene vis-
scliersplaals (l'JO seli.). —
Het Utrechtsche heuvelland en het Gooi (Zie UTiiECiix,
liLD 12) bevat.en de heuvelreeks, die met den Grebschen Berg aan
den Rijn begint en N. AV. voortloopt oni aun de Zuiderzee ten
■oosten van A'u't/ den te eindigen. De hoogste top, de A in e r o n g-
s c h e 1! erg, verheft zich tot ongeveer 70 M. boven de zee.
Deze lieuvelrij is tusschen de Vuursclie en Soest bijna geheel in
tweeën gescheiden door een stuk hoogveen. Verklaar nu de
spoonreginjravivg n bij Jhlversum, Amersfoort^ Muarsen (t. X. van
Doorn) en Itentn.
De zandstuivingen aan de W. zijde krimpen in.
De W. en Z. W. zijde der heuvels t. Z. van den C'entraal-
spoorweg en het zand aan hun voet tot den straatweg Arnhem—
Wageningen—Utrecht is grootendeels met bosschen bedekt.
Aan de Uijnzyde bij Kenen, Eist en Amerongen wordt veel
tabak verbouwd; daar aan die zijde, tot Doorn toe, lioudt men
ook veel s c h a p e n. Langs den genoemden straatweg van Ariiliem
naar Utrecht gaat de Oosterstoomtram van Arnhem tot Zeist, be-
halve bij de Grebbe waar deze laatste niet door maar om den
berg heen gaat Die weg is een der schoonste van Xederland met
groote en kleine landgoederen, villa's, enz. Vooral de Grebbe
(eene buurt met logement), Doorn, evenals Driebergen en
het kleine 11 ij z e n b u r g met vele buitens , trekken 's zomers
veel bezoekers in hunne logementen, Zeist vooral Utrechtsche
familiiïn.
Kenen, oud stadje met fraaien, hoogen toren; Ameron-
gen, groot dorp met prachtig kasteel en Zeist, zeer groot
dorp, waar netheid en defiigheid reeds de nabijheid van Utrecht
aankondigen ; hier wonen de Hernhutters of II o r a v i s c h e
broeders, in de vorige eeuw wegens godsdienstvervolging hier-
heen gevlucht, nijverheid van kachels , lint, zeep , enz.
Gooiland of het Gooi noemt men de hooge streek t. W. van
Eems tot de Zuiderzee, doch gewoonlijk slechts het gedeelte in
Xoord-Holland.