Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
de Wageningsclie en Grebsclie bergen. De vallei da^lt vaa den lUjn
naar de Zaideizee; t. O. van de Eem , van 1 uur beneden Amers-
foort tot Xjjkerkj ligt het land zelfs iets beneden de zee. Dit lage
gedeelte is langs de Zuiderzee en de Eemdie geheel ojyu in zee
uitkomt, door dijken leschermd en in polders verdeeld; deze laatste
liggen ook op den linkeroever van de Eera tot aan de hooge
gronden onder Soest, lïaarn en Eemnes.
Langs de Zuiderzee eu de Eem ligt een strook zeeklei en
langs den liijn rivierklei. Ook vindt men in de Vallei laag-
veen, nl. het Renensche veen langs de (irift tot Venendaal,
onder Ede, enz. en bij Nijkerk en lUinschoten.
Al het overtollig -water van de Geld. Vallei gaat natuurlijk
naar de Zuiderzee. A^an een aantal beken vloeit nl. het water bij
xVmersfoort samen; de voornaamste zijnde Luntersehe Beek,
die ook (door de Grift en de Broeksloot) al het water van het
bovengedeelte der Vallei en de Gr B a r n e v e 1 d s c h e Beek,
die weer vele andere opneemt. Zij brengen hier hun water door
sluisjes op de Eem, waarin eb en vloed heen en weer gaan tot
bij Amersfoort. De hoogste (bij stormvloed) en laagste standen
verschillen hier 3 AI.
De landbouw levert slechts rogge en hoekweU, Het weiland ligt
langs de beken en onder Ede aan de lage zijde op het veen, enz. en de
beesten worden ook hier 's nachts op stal gehouden om den hoog
noodigen mest. Er worden, vooral aan den rand der A^eluwe veel
schapen gehouden, die veel wol geven. Schapenmarkten te Nij-
kerk , Barneveld en AVageningen. De schapenmest wordt veel ge-
bruikt voor de tabaksteelt, die hier veel gedreven wordt bij
Nijkerk, Amersfoort, AVoudenberg en AA^ngeningen. Bijenteelt
vooral onder Ede, Barneveld, Amersfoort, enz ; honing- en bijen-
markt bij Stat. A'enendaal (de Klomp). A'ervening heeft nog
alleen plaats langs de Grift, een water op de grens van Utrecht
en Gelderland, dat Bisschop David deed graven en waardoor
A^ e n e n d a a 1 opkwam , nu een aanzienlijk dorp met groote fa-
brieken van katoen en sajet.
Wageningen (7500) met stoomtram naar Station Ede, heeft
doortocht uit de Betuwe en vrij belangrijke markten ; Rijks-Land-
bouwschool. Ede met stoomvarkensslachterij en B a r n e v e 1 d
zijn groote dorpen. N ij k e r k met haven naar de Zuiderzee ea
uitvoer van hout en tabak; Putten (hout).