Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
gen. Daardoor ontstonden aan dien rand dorpen, waarvan de
voornaamste zijn: Apeldoorn (lOOitO), zeer groot dorp met
schoone omstrelvCn en daarom zeer gezocht door gepensionneerde
ambtenaren , enz. (Ivopermolens , diamantslijperij , enz ); in de
nabijheid de buurt het L o o met het Koninklijk verblijf met
prachtig park, enz.; II e e r d e met houthandel en boomkweekerij.
T. O. van deze dorpen loopt het A p e 1 d o o r n s c h K a-
naai, dat den I.Isel bij Dieren met den IJsel bij Ilattem ver-
bindt. Tusschen lieerde en llattem wordt het gevormd door het
benedendeel der Grift, eene wetering die bij Apeldoorn uit ver-
scheidene sprengen ontstaat. Tusschen het kanaal en den IJsel
loopen evenwijdig met dezen laatste verscheidene weteringen,
welker water b'j Ilattem op de Grift komt.
De Z O. en Z. rand der Veluwe is gezocht om zijn natuur-
schoon ; het hooge beukenhout, hier en daar in prachtige lanen
(beroemde M i d d a c h t e r - a 11 e e , Vs uur lang, tusschen Ellekom
en de Steeg), heldere beekjes, oude kasteelen prachtige vergezich-
ten , de groote rivier aan den voet der heuvels maken hier den
Veluwezoom tot een der schoonste en meest bevolkte deelen des lands.
Arnhem (50000), de hoofdstad van Gelderland, dankt zijn
bloei en sterke toename van bevolking aan de schoone ligging,
waardoor het veel gegoeden, o. a. groote Indische fortuinen tot
zich trok. Veel vervoer langs spoorweg en rivier, fabr. van stoom-
werktuigen , meubels, rijtuigen, enz. Een weg met vele buitens
voert naar Velp, dat evenals Rozen daal, de Steeg en
het groote dorp Dieren voor een groot deel van de vreemde-
lingen bestaat die hier 's zomers verblijf honden. Bekende punten:
Beekhuizen, Rozendaal, Tafelberg. Tusschen Arn-
hem en AVageningen ligt Ooster beek met vele buitens en
villa's (Duno , Oorsprong) ; D o r e n w e r d , gemeente met fraai
kasteel en groote bosschen en het schilderachtig "W o 1 f h e z e n.
Oranje-Nassau bij Renkum, aan eene beek die papier- en
oliemolens drijft, is een buitengoed des Konings —
De Geldersche Vallei (Zie Gelderland, bld 8 en Utrecht,
B'.D 12). Deze laagte heeft de gedaante van een trechter. Aan den
Rijn, tusschen deil Wageningschen en den Grebschen Berg, is zij
nog geen uur breed, aan de Zuiderzee strekt zij zich nit van
Huizen in Gooiland tot Putten op de Veluwe. Tegen overstroo-
mingen van den Rijn is zij beveiligd door den Grebbedijk tusschen