Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
Avnliem ^-f 110 A. P.) Do Z. O. en Z. land, van Dieren tot
Wageningen, valt stijl naar IJsel en lüjn af.
In deze heuvels zijn diepe ingravingen gemaakt voor den spoor-
weg Utrecht—Arnhem bij E Ie en Arnhem en voor den spoorweg
Amsterdam—Zutfen t. W. van Apeldoorn.
Vele groote zandstuivingen liggen vooral aan de west-
zijde der heuvels en aan den N W. raiul langs den Cen-
traalsi)oorweg. Tegenwoordig beteugelt men deze gevaarlijke zand-
vlakten , samen wel lOOOD H. A. groot, door jonge aanplant langs
de randen, enz. Slechts een enkel meertje, het Uddelermeer,
ligt midden in de heuvels op 20 M boven den zeespiegel.
De heuvels dragen vele en groote bosschen, als het
Puttensche l>osch, de Iloog-Soerensche Bosschen , het Deelerwoud,
het Edesche liosch, het Doreuwerdsche Bosch, enz.; een gedeelte
daarvan, vooral aan den Z. O. eu Z. rand , bestaat uit loof hout,
nl. uit beuken, waarvoor de grond hier zeer geschikt is. Het
voornaamste voortbrengsel der Veluwe, bijna het eenige,
is dus hout — spM-hout voor de mijnen in Belgie, eiken talhout
en schors. Uitvoer vooral van Wageningen, Ede, Apeldoorn, Nij-
kerk, Harderwijk en Elburg.
Overigens is het zand eu grint grootendeels met heide bedekt.
Van daar eene belangrijke bijenteelt te Apeldoorn, Oldebroek,
enz eu aan den westrand der heuvels in de dorpen in de Gel-
dersche Vallei: Ede , Barneveld , enz., die daardoor ook scha-
penteelt hebben.
Tusschen de heuvels te midden eener stille, woeste natuur kon-
den dus geen plaatsjes van eenige beteekenis ontstaan. Op den
AVoldberg, een half uur van Stat. Elburg—Epe, liggen het Artil-
lerie k a m p en de schietschool b ij Oldebroek. Bij
Millingen t. W. van Apeldoorn is een herstellingsoord en eene
inrichting tot opvoeding van jonge paarden voor het leger (R e-
m O n t e d e p O t). Aan den N. rand der heuvels aan de Zuiderzee
ligt Harderwijk (7500), vroeger Akademiestad van Gelderland,
waaraan het nog fraaie straten en huizen dankt; met veel vis-
scherij en bokkingrookerij; Koloniaal Werfdepot.
Tusschen de heuvels en de klei langs den IJsel ligt eene vlakke
streek bouw-, wei- en boschland. Aan den oostrand der heuvels
ontspringen vele beekjes als zoogenaamde „s p r e n g e n", die een
groot aantal papier-, graan-, kopermolens, enz. in beweging breu-