Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
bleekerij , leerlooierij, enz.; Winterswijk (9000), groot dorp
heeft ook steenbakkerij ; A a 11 e n met leerlooierij , steen- en pan-
nenfabriek
Twente en de Graafschap, ook de „Achterhoek" geheeten,
gaan den laatsten tijd in ontwikkeling' voornit, vooral de laatste.
Vroeger moeilijk te bereiken, zijn zij thans met tal van spoor-
wegen en lookaalspoorwegen (Geld.-Over. Lokaalspoorweg) door-
sneden (zie Geld. , iïlü 8 en Overijsel , bld 14).
Andere plaatsen zijn nog aan de Vecht: de landbonwstadjes
G r a m s b e r g e n en Hardenberg aan den stoomtram naar
station Dedemsvaart; Ommen, stadje met bekende veemarkten
en Dalfsen met stoomweverij en ciclioreifabriek. Aan het
Eerste Zißanaal: Kaalte, ilink dorp met vee en varkens-
markten.
Aan den IJsel: Deventer (23000), ontstaan op en aan eene
hoogte van den mond der Schipbeek, staat als marktplaats van de
omstreken en door houthandel, leerlooierij en ijzergieterij met het
diluvium in verband (zie voorts Hoofdstuk Vlij.
Aan de iierkel: 1) o r k e 1 o o met kunstboter- en cichoreifabrie-
ken, met stoomtram naar Deventer; hieraan ligt ook Loche m,
gezocht om zijne schoone ligging aan den voet van den Locliemer-
berg, groote buitengoederen, enz., met looierij; Zutfen (17000),
dat door de Graafschap handel in hout en schors , houtzagerij en
handel iu varkensvlecseh lieeft (zie voorts Hoofdstuk VII).
Aan den Ouden IJsel^ tevens aan den stoomtram van Gendrin-
gen over Dieren naar Velp : UI ft, Terborg en Laag-Keppel
met ijzergieterijen, 1) o e t i n c h e m , stad met zeer bezocht gym-
nasium (a. s. theologen), klompenmakerij , leerlooierij en schors-
liaudel en Doesburg met klompenmakerij , leerlooierij en run-
molens (zie voorts Hoofdstuk VII).
Het gemengd diluvium t. W. van den IJsel.
Dit bestaat nit de V e 1 u w e , het U t r e c h t-G o o i s c h e
heuvelland en tusschen dit laatste en de heuvels der Veluwe
de G e 1 d e r s c h e Vallei, die gedeeltelijk in Utrecht ligt.
De Veluwe is grootendeels een heuvelland door g r i n t d i-
luvium gevormd (zie Geldeklaxd , bld 8). De hoogste toppen
liggen ruim 100 M. boven de zee , de A a r d m a n s b e r g
1. N. W. van Apeldoorn (-[- 107 A P.) en de lm bosch t. X van