Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
Graafschap eene levendige industrie, voornl. het weven
van linnen en katoenen stoffen.
Oorspronkelijk staat ook deze met den bodem in verbainl. Op
de beste hoekjes van het land verbouwde de bevolking vlas, en
spon en weefde daarvan thuis „eigen gereed" linnen, meest voor
eigen gebruik. Tegenwoordig geschiedt dit nog wel , doch veel
minder (De oude s p i n m a 1 e n in Drente, de s p i u j a c h t e n
in Gelderland). Iu de vorige eeuw bracliten hierheen gevluchte
Vlaamsche doopsgezinden hier het weven van katoen op grootere
schaak
Na de afscheiding vau België, dat vóór dien tijd de meeste ge-
weven stoffen voor Indië leverde, richtte de Handelmaatschappij
hier weefscliolen op, waardoor een betere wijze van weven werd
aangeleerd — doch alle spinnen en weven geschiedde nog m huis.
De stoom braclit deze nijverheid echter omstreeks het midden dezer
eeuw in de fabrieken. Naast katoen wordt ook linnen (damast) en
jute geweven ; de garens daarvoor worden gedeeltelijk ingevoerd ,
doch overigens in stoomspinnerijen iu Twente zelf vervaardigd. Er
wordt veel uitgevoerd naar Indië, Engelsch Indië, China, de
Congo, enz.
De drie voornaamste f a b r i e k s p 1 a a t s e n m et w e •
V e r ij e n en s p i n n e r ij e n zijn :
Enschede (15000), na den brand van 18G2 schooner herrezen,
ook met drukkerijen, fabr. van stoomwerktuigen, enz.; Hengeloo
(9000), middelpunt vau Twente als snijpunt van spoor- en straat-
wegen , ook met werktuigfabrieken en Almeloo (9000), dat ook
chemische drukkerij en wasscherij heeft.
Kleinere f a b r i e k p 1 a a t s e n met weverij of spinnerij of
beide zijn in Twente : O o t m a r s u m ook met beroemde bleeke-
rijen , O 1 d e n z a a 1, oude plaats, met groote weverijen en spin-
nerijen , Borne, groot dorp ook met ververij en ijzergieterij,
1) e 1 d e n , schoon gelegen aan het prachtige landgoed met kasteel
Twikkel, ook met ververij , 11 ij s e n met steenbakkerij uit het
leem alhier, N ij v e r d a 1 , buurt aan de Regge en den straatweg
Zwolle—Almeloo heeft bleekerij ; Goor, dat bovendien de Twent-
sche stoombleekerij bezit; in de buurt worden veel ganzen geteeld
en naar Londen verhandeld ; N e e d e ook met bleekerij ; E i b e r-
g e n , voormalig stadje aan de Berkel , ook met bleekerij , leer-
looierij. industrie van drijfriemen, enz.; Groenloo, stad, ook met