Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
In liet Z. van Drente en het N. van Overijsel ligt een groot
lioogveen, dat in Drente reeds voor rniin 2V;.' eenw aan de snede
gebracht werd, nadat de 11 o o g e v e e n s c h e Vaart van Mep
pel uit was gegraven; daaraan kwam Hoogeveen (12000) op,
nu met landbouw, veemarkten, kalkovens, turffabrieken, scheeps-
werven , enz.
In het begin dezer eeuw groef men van uit het Zwarte w a-
ter bij Hasselt de Dedemsvaart naar en door dit veen, later
doorgetrokken tot in de Vecht beneden Gramsbergen; daarlangs
ontstond de kolonie D c d c m s v a a r t.
Zoo werd ook het groote hoogveen t. W. van Assen op de
Friesch-Drentsche grens op het laatst der vorige eeuw doorsneden
met de Drentsche H o o f d v a a r t, waaraan door de ont-
ginning S m i 1 d e ontstond , eene kolonie van 3 uur lengte , met
werven, kalkovens, enz. Datzelfde veen werd van de Friesche
zijde bereikt door de O p s t e r 1 a n d s c h e Co m p a g n o n s-
vaart, beginnende bij Gorredijk, van waar de Xieuwe Vaart
naar de Boorn gaat, en door.de 1) r a c h t s t e r Co m p a g n o n s-
vaart, uit de Friesche wateren komend t. W. van Drachten.
De Opsterlaudsche Compagnonsvaart doorsneed tevens een hoog-
veen in Friesland t O. van Gorredijk, Wi^ardoor dit tot een
aanzienlijk dorp opkwam (werven, looierijen, veemarkten) en
deed de veenkolonie Nieuw-Appe 1 sga ontstaan en de Dracht-
ster (Jompagnonsvaart sneed een hoogveen t. O. van Drachten,
dat daardoor een aanzienlijk vlek werd met kalkbranderijen, hout-
zaagmolens , olieslagerijen en tabaksfabrieken. — Sedert weinige
jaren kan men van de Friesche in de Drentsche wateren komen ,
nl. langs de D r a c h t s t e r C o m p a g n o n s v a art, het
V e e n h u i z e r Kanaal en de N o r g e r vaart, d.e in de
Drentsche Hoofd vaart uitkomt.
Het veen van Noordwolde werd op het laatst der vorige eeuw
ontgonnen door het graven van de Noordwoldervaart naar de Linde.
N o o r d w o 1 d e is nu een tiink dorp.
Koloniën van Weldadigheid en Rijksbcdelaarsge-
stichter.
In den N. W. hoek van Overijsel en niet ver daar van daan ,
in Friesland e:i Drente, heeft in het beghi dezer eeuw een mensch ■
lievend man, v. d. Bosch ^ de Koloniën van Weldadigheid
gesticht, ten einde arme menschen in ^taat te stellen voor zich