Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
en komen nog koloniën op, waarvan de voornaamsle X i e l. w-
Jï n i n e n is , met glasblazerijen
In de (Jroningsehe veenkoloniën zijn «arduppelen het voornaam,
ste gewas ; zij zijn voor een groot gedeelte bestemd voor de vele
aardappel fa b r i e k e n dezer streken. Uier maakt men er
aardappelmeel van, dat veel naar Frankrijk wordt uitgevoerd, voorts
sti'oop en spii'itns. Ook verbouwt men er rogge, haver, boonen ,
enz. De laiulbo'ïw staat hier op lioogen trap; men teelt er de ge-
wassen op i'ijen (r ij e n t e e 11) ; uit Groningen, Le^'^uwarden, enz,
-wordt de mest der gemeentereiriiging aangevoerd.
De genoemde koloniën zijn in Groningen nu zeer bloeiende en
volkvijke plaatsen. Door de drukke scheepvaart is er nog veel
scheepsbouw , zeilmakerij , enz., hoewel niet zooveel als vroeger ,
toen hier ook veel zeeschepen thuis behoorden. Ook vindt men
er steenbakkerij {hoe komt dtt.) ^ olieslagerij, enz. ïloo gezand
met zcei- veel werven, Sappe m eer. Veerdatn (1 lOOOj, in
1860 nog met bijna 200 schepen ter zee, gedeeltelijk eene fa-
brieksplaats , AV i 1 d e r v ank, O u d e - P e k e 1 a eu X i e u w e -
P e k e 1 a (veel werven) zijn de voornaamste.
In de venen van Dreute's Z. O. hoek is de ontginning nog in vollen
gang. Men is die venen genaderd met het verlengde Stadska-
naal of C o m p a s c u u m k anaal, de Verlengde Hoog e-
veensche Vaart of het Drentse h Kanaal, het Oranje-
kanaal, van uit de Drentsche Iloofdvaart dwars door Drente
opklimmend en het S t i e 11 j e s k a n a a 1, van Koevorden uit-
gaande eu uitkomend in de A'erl. lloogev. Vaart. Bij dit punt van
samenkomst breidt zich thans de kolonie X ie u w - A m s terdam
uit; andere koloniën alhier zijn in opkomst. Al deze venen be.
hooren tot de gemeente Etninen, die daardoor nu 14000 inwo-
ners telt.
Ten behoeve der ontginning in Duitschland werden ook kanalen
gegraven, aansluitend aan ons kanalennet: het Kanaal Haren-
li ü t e n b r o c k van het Stadskanaal boven Ter-Apel tot de Eems
bij Haren met een zijtak, het S ti d - X o r d - K a n a 1, dat ook in het
zuiden begonnen is van uit het A'echt-Fems Kanaal bij Xordhorn.
Van Koevorden gaat het Kanaal K o e v o r d e n - A 11 e - P i c a r-
die, dij deze laatste plaats uitkomend in het SiUl-Xord-Kanal.
Het Oranjekanaal snijdt een hoogveen t. AV. van Odoorn, waar-
aan de kolonie Schoonoord ontstond.