Boekgegevens
Titel: Aardrijkskunde van Nederland
Deel: 3e leerboekje Aardrijkskunde van Nederland voor H.B.S., Gymnasia, enz
Auteur: Beekman, A.A.
Uitgave: Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1891
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1253
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205686
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardrijkskunde van Nederland
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
De meeste dorpen liggen onmiddellijk aan de groengronden,
andere, o. a. die op den Hondsrug, iets er -s an daan; aan de
andere zijde ligt het bouwland, meestal in twee of meer stukken,
xcisjioof/tr dan de omringende heide gelegen en esschen gehee-
ten. Op deze verbouwt men rogge, gewoonlijk met knollen eu spurrie
als nagewas, en om het derde jaar ook boekweit (za;/cZboekweit),
waarvan men grutten en pannekoeken maakt — en (lurd'ippeleu.
Dit stelsel van landbouw heerscht op ons geheele dilivium behalve
in Twente en een deel van Noord-Brabant. In de geheele O. en
Z. helft des lands eet de bevolking vau het platteland hoofdzake-
lijk / oggebrood , in de lagere helft met hare kleilanden turwe- of
wittebrood.
Drente heeft veel goede paarden en er worden veel varkens ge-
mest. Het rundvee is schraal, maar goed aan de benedeneinden der
riviertjes b. v. bij Zuidlaren en Meppel.
Langs de riviertjes in Friesland: Linde, Ku'.nder en Boorne en
t N. daarvan in den Z. W. hoek van Groningen liggen ook groen-
gronden , doch het bouwland ligt niet bij elk dorp bijeen, doch
verspreid, afwisselend met weiden en woeste gronden. Het zand
van noordelijk Overijsel is grootendeels woest en slechts ontgonnen
langs de Dedemsvaart en de groengronden (beekklei) der Vecht.
Langs sommige riviertjes o. a. langs de Weslerwoldsche A en
langs het Drostendiep en het Loodiep ligt onder de graszoden veel
ij z e r 0 e r, dat gedolven wordt en naar de hoogovens in Duitsch-
land vervoerd (zie voorts bij het Gemengd Diluvium).
De Drentsche bevolking met hare eigenaardige oude
gewoonten en zeden woont t. W. van den Hondsrug.
Plaatsen. De Drentsche dorpen liggen veelal in 't geboomte
en hebben , zooals de meeste plaatsen van Saksischen oorsprong,
een met boomen bezet plein , brink geheeten.
Iu Westerwolde aan de We&teriuoldsche A.: Wedde.
Tot de Hanze behooren o. a. de op den Hondsrug gelegen dor-
pen O doorn (schapenmarkten), Borger (met 11 hunebedden)
en het fraaie dorp Z u i d 1 a r e n met belangrijke veemarkten en
kanaal naar de llunze.
Tot de Drentsche A en zijriviertjes: Assen (9000), hoofdstad
van Drente, schoon gelegen aan het Sterrebosch, het N.-Willems-
kanaal naar Groningen eu de Drentsche Hoofdvaart naar Meppel;
stoom varkensslachterij, li o 1 d e met drukke paardenmarkten. Ha-