Boekgegevens
Titel: 25 liedjes: om op het gehoor te zingen
Auteur: Bruining, H.; Hertog, H.J. den
Uitgave: Dockum: A. Schaafsma, 1900
Opmerking: Bevat: 1. In 't jongenspak 2. Broertje is timmerman 3. Daantje 4. Het portretje 5. Sinterklaas 6. De schutters 7. Klein zusje 8. Kukleku! 9. De keukenmeid 10. Ze zijn er weer! 11. 't Zonnetje en het maantje 12. De klok 13. Naar buiten 14. Mooi weer 15. De zwaluw 16. Arm muschje 17. Het harlekijntje 18. Het maantje 19. De wolken hebben sneeuw gebracht 20. Het regent 21. Vlinders 22. Sneeuw 23. De bloempjes hadden lang gewacht 24. O, lieve vogels 25. Arm vogeltje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2522
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205682
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Kindergedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   25 liedjes: om op het gehoor te zingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
De kennismaking met de lieve kinderversjes, door den Heer
H. BRUiNiNr! te Dockum uitgegeven onder den titel „Speelgoed" *),
deed bij mij den lust ontstaan, eenige ervan op muziek te zetten
voor de leerlingen van de lagere klassen onzer scholen.
Dit boekje met liedjes moge bruikbaar blijken naast het niet
onaanzienlijk aantal bundels, waarover de onderwijzer bij de
zangoefeningen op het gehoor tegenwoordig reeds beschikken kan.
Ik stel mij voor, dat de vijf-en-twintig nummers, die dit werkje
bevat, geschikt verdeeld kunnen worden over de twee eerste leer-
jaren der scholen voor gewoon lager onderwijs, terwijl men, waar
ook voorbereidend onderwijs gegeven wordt, in deaanvangsklasse
zal kunnen beginnen met de eerste nummers, zoodra de kleinen
eene voldoende vaardigheid hebben verkregen in het overnemen
eener voorgezongen melodie. De meeste nummers zullen ook wel
bij het bewaarschool-onderwijs dienst kunnen doen.
De liedjes zijn zooveel mogelijk naar de moeilijkheid der melo-
dieën gerangschikt (No. 25 is achteraan geplaatst, omdat de voor-
dracht vrij hooge eischen stelt), en ten gerieve van hen, die ge-
makkelijker met het cijferschrift omgaan dan met het balkschrift,
is eene bewerking in cijfers bijgevoegd.
•) „Gedichtjes voor kinderen," door H. Bruinino; I. Speelgoed (A.Schkkfsua,
Dockum, 1898), een mooi bundeltje, dat ik mijn ambtgenooten met warmte
aanbeveel.