Boekgegevens
Titel: Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Deel: No. 1
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1916
23e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205650
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
wit teenen mandje lag een echt veeren bedje met zijden
overtrek.
Maar Azor lag niet dikwerf in zijn mandje. Hij zat
meestal op den schoot van Mevrouw, die dan met hem
praatte, net alsof hij een kind was. Den heelen dag kreeg
hij wat te smullen: nu een koekje, dan een klontje, dan
weer een stukje suiker of eenige andere lekkernij. Voor
brood of aardappels, den gewonen hondenkost, trok hij
den neus op, en zelfs het vleesch bleef dikwerf op zijn
bordje staan.
Op een keer toen Mevrouw Klaassen met haar hondje
op schoot voor het opgeschoven raam zat, kwam daar
een arm kind langs. Het was een jongetje van een jaar
of acht, blootshoofds en barrevoets, met een gelapt broekje
aan en een gescheurd kieltje over het bloote lijf.
Zoodra de knaap het mooie hondje zag, bleef hij staan
om het eens goed te bekijken. Hij zag, hoe de dame het
diertje streelde en het een bordje voorzette met stukjes
vleesch. Hij zag ook, hoe Azor er eens even aan rook,
maar terstond den kop omdraaide en er niets van at.
»0!" zuchtte het kind, »ik wou, dat ik eens Mevrouws
hondje was!"
Terwijl hij daar nog verlangend voor het raam bleef
staan kijken, werd Mevrouw Klaassen hem gewaar.
»Wat moet jij hier hebben?" vroeg zij bits.
—. »Niets, Mevrouw!" antwoordde het kind.
— »Maak dan maar gauw, dat je wegkomt!" zei de dame.
— »Och Mevrouw, ik heb zoo'n honger," smeekte de
knaap; »geef naij asjeblieft maar, wat uw schoothondje
niet lust."
— »Marsch! pak je weg, leelijke jongen!" riep de dame
driftig en stond al op, alsof ze den knaap een slag wou geven.
Door deze beweging schrikte Azor op. Hij sprong blaffend