Boekgegevens
Titel: Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Deel: No. 1
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1916
23e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2037
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205650
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Veelkleurige bloemen: leesboek voor de middelklassen der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
Zoo wandelde onze knaap op zekeren dag in den tuin
zijner ouders, en terwijl hij links en rechts met zijn bijltje
om zich heen sloeg, hakte hij een prachtige stamroos de
kroon af. Met schrik en toorn bemerkte zijn vader den
volgenden dag wat er gebeurd is: op die roos stelde hij
zooveel prijs; hij had ze met zooveel moeite gekregen en zoo
zorgvuldig verpleegd; zij was de schoonste uit de geheele
streek. Nu lagen daar die prachtige bloemen verwelkt op
den grond, naast den kalen, stervenden stam. O, wie hem
dat verdriet aangedaan had, die zou er zwaar voor boeten.
De vader wist echter niet, wie de dader was. Dat wist
er maar één, en die eene stond juist achter de heg, toen
de vader in zijn gramschap zoo hevig tegen dien deugniet
uitvoer.
»Wat moet ik nu doen?" vroeg de knaap aan zichzelf.
«Zwijgen? .... Dan krijg ik geen straf; maar .... dan
zal men een ander verdenken, en dat mag niet. Zwijgen
is liegen in dit geval, en liegen wil ik niet." — Hij trad
daarop haastig den tuin in, ging naar zijn vader, en zei
met betraande oogen: »Vader, ik heb er de kroon afgehakt;
het was dom, onvoorzichtig, maar ik heb het niet uit
moedwil gedaan. Ik verzoek u, vergeef het mij."
Het toornig gelaat van den vader ontplooide zich weldra
bij deze openhartige bekentenis. Op ernstigen, maar wel-
willenden toon gaf hij zijn zoon tot antwoord: »Ik vergeef
het je, George; wees voortaan voorzichtiger."
Die knaap bleef ook als jongeling en man een toonbeeld
van waarheid en oprechtheid; hij behoorde tot de edelste
mannen van zijn tijd en werd de grootste burger van zijn
land. Die knaap was George Washington.